VPS - VOLBA PRO SLAVONICKO
novinkyo nasclenovedokumentyakceprojektygalerieodkazykontakt 
P O T M

B L E S K O V K Y
19.08.2014 - V rámci projektu DY-THA rail zorganizovala VPS mezinárodní cyklovýlet. na startu se registrovalo 101 cyklistů, dalších 22 se přidalo cestou. Děkujeme všem za účast a dobrovolníkům za pomoc při organizaci.
19.08.2014 - Českorakouský cyklovýlet dne 17.8. zaskočil pořadatele. na startu se registrovalo 101 cyklistů, dalších 22 se přidalo cestou. děkujeme všem za pomoc při organizaci tohoto výletu a všem ostatním za účast. cyklovýlet proběkl v rámci projektu
31.07.2014 - DY-THA rail poslední cyklistická vyjížďka bude 17.8.2014. prezentace od 11 ti hodin na vlakovém nádraží - trasa bude dlouhá 28 km. Pojeďte s námi - doprovodí nás i historická kola.
31.07.2014 - V pátek 1.8. odjíždí skupina 44 cyklistů na putování kolem řeky Enns. Během pěti dnů ušlapou cyklisté 258 km. Přejeme příjemné počasí, cesty bez nehod a bezva partu.
31.07.2014 - Cykloputování kolem řeky Enns - se přiblížilo. Již tento pátek 1.8. odjíždí skupina 44 cyklistů na trať dlouhou 258 km a návrat je plánován na 6.8. večer. Všem cyklistům přejeme šťastnou cestu, krásné počasí a zdravý návrat.


A N K E T A

Slavonická Renesanční Společnost
Oficiální stránky města
TJ Sokol Slavonice
Vnorovice
CKNW
Slavonice PMS
Slavonicke srazy motalinek

NOVINKY


Vodáci pojeďte na Dyji 21.04.2008

Volba pro Slavonicko, obec Písečné, VK Dačice budou pořádat velkou vodáckou akci Hranice na řece Dyji jsou volné. V sobotu 7.6.v 9.30 bude start u Vnorovic – Spálený mlýn odkud se pojede do Písečné. Celodenní trasa bude dlouhá 13 km. Zde pod jezem v Písečné rozbalíme svůj tábor. Večerní kulturní program bude opět na zámku v režii obce Písečné včetně hudebního večera a diskotéky.
V neděli 8. 6. v 10.00 se pojede po Dyji dál, již přes volné hranice do Rakouska do Weikertschlagu. Romantická trasa neporušenou přírodou bude dlouhá také 18 km a celá plavba bude ve znamení rozšíření mezinárodní spolupráce na této řece a okolí. Nad celou akcí přebral zaštitu starosta obce Písečné p. Vladimír Macků a je podpořena Jihočeským krajem. Lodě budou připravené v loděnici na Toužíně.Autama dojedete do Písečné, organizátoři Vás v 9.00 svezou do Vnorovic. Potřebně věci bude možné nechat v doprovodném vozidle. Doprovodné vozidlo bude k dispozici i v neděli. Všechny účastníky pak společně autobus dopraví z Rakouska do Písečné, Slavonic a Dačic.
Přihlášky na tuto ojedinělou akci posílejte na adresu befuc@centrum.cz, popř. tel: 606630399 do 20. května, včetně 200 Kč zálohy. Přihlášení obdrží přesnější časový harmonogram celé akce. Pro zájemce, kteří nemají svojí loď, vše zajistíme. Účastnický poplatek za osobu 300 Kč, při zajištění lodě osoba 500 Kč. Nutno uhradit s přihláškou nebo na účet 7100004422/7940.
Bližší informace : Mgr. Jiří Beneš tel : 384493249, mob. 606630399 a na stránkách www.slavonice-vps.info
Autor : Jiří Beneš


Nordic – Walking mezinárodně 21.04.2008
Občanské sdružení Volba pro Slavonicko společně s obcí Písečné a Thayaland Dobersberg uspořádali další zajímavou akci pro turisty a sportovce ze Slavonic a okolí. V době kdy naše republika vstoupila do schengenského prostoru se otvírají nové možnosti, zvláště pro turistiku. Nejsou již žádné hranice a pohyb osob je volnější. Všichni společně plánují vyznačit další trasy, pro různé typy turistiky. Akce Nordic- Walking, jako další způsob šetrné turistiky, kterou připravili organizátoři symbolicky ke Dni Země. Jednalo se o mezinárodní akci a instruktorem tohoto nového a vyhledávaného sportovního odvětví byl radní Johann Mayer z rakouského Raabsu. Ten všem účastníkům podal metodickou instruktáž, včetně popisu správné výzbroje, možnosti nákupu a pozitivního vlivu na naše zdraví. Zda-li je to sport, či jenom chůze o tom se nyní vedou velké diskuse. Účastníkům to však bylo jedno. Všichni, kteří přišli nelitovali. Nečekaně vysoká byla účast a přijeli i turisté z Brna, Prahy a dalším regionů. Pozvání přijal i starosta Slavonic Luboš Kryzan s manželkou. Během pochodu, za krásného jarního počasí si všichni trasu pochvalovali a nadšeně oddechovali a šlapali.Obdiv zaslouží všichni, kteří se odhodlali to zkusit. Nejmladšímu účastníkovi bylo 6 let, ale šli i ti, kteří oslaví brzy 70 let. Perfektní servis odvedli Písečenští v čele se starostou Vladimírem Macků. Pro všechny připravili příjemné překvapení v podobě nezbytného občerstvení na zámeckém nádvoří a v prostorách zámku. Možná, že nevíte, ale tato trasa by oficiálně mohla být jednou z prvních pro příznivce Nordic - Walking a vedla by regionem i přes hranice zpět do Slavonic. Jihočeský kraj je příznivě nakloněn této myšlence.
Členové ze slavonické Volby plánují již dnes podzimní akci, která povede rovněž přes bývalé hranice v okolí Maříže. Akce bude s mezinárodní účastí bude pořádána pod názvem, Kde se toulala zámecká vrchnost. Výlet je plánován na 11.10. se startem ve Slavonicích. Walking byl zároveň již i malou fyzickou průpravou na nadcházející vodáckou akci po Dyji 7. a 8. 6., kterou v Písečném bude pořádat Volba pro Slavonicko. Všichni zájemci jsou srdečně zváni. Více na www.slavonice-vps.info. Jiří Beneš

Autor : Jiří Beneš


Výroční schůze 2008 24.03.2008


Pozvánka


Vážení,

dovolte, abych Vás pozval v neděli 13. 4. v 10.00 do hotelu Arkáda, kde se bude konat výroční schůze občanského sdružení Volba pro Slavonicko.


Program : Zpráva sdružení za rok 2007
Finanční zpráva
Projekty a granty 2008
Plán a zabezpečení akcí 2008 - 2009
Občerstvení
Různé
Závěr
Mgr. Jiří Beneš- statutární zástupce VPS

Autor : JIří Beneš


Jarní Nordic-Walking přes hranice 13.03.2008

Jarní Nordic-Walking přes hranice


Volba pro Slavonicko společně s obcí Písečné

Vás zve
na mezinárodní výšlap z Písečné do rakouského Neu - Riegers a zpět. Nenáročný výlet, kde bude možnost si opět vyzkoušet si chůzi s hůlkami Nordic - Walking.
Vycházka je určena:
pro všechny, kteří mají rádi pohyb, pobyt v přírodě a chtějí zlepšit svojí fyzickou kondici.
Tato aktivita může posloužit jako prostředek ke snižování váhy, poznávání okolí, řešení problémů s bolestmi zad a držením těla, apod.

Tak neváhejte a přijeďte do Písečné v neděli 20. dubna!!!
Start je ve 14 hod, trasa bude dlouhá 9 km.
Po návratu na zámku v Písečné posezení,
turistické plány v regionu 2008 - 2009 a občerstvení.

Hůlky i mezinárodní metodické lektorské vedení zajištěno !!!
Startovné 40 Kč.
Informace : Jiří Beneš, befuc@centrum.cz, tel : 606630399
www.slavonice-vps.infoAutor : JIří Beneš


Šetrná cykloturistika jako měkká turistika na Slavonicku 05.03.2008Cyklistická sezóna je už za dveřmi. Volba pro Slavonicko, jako jedna z organizací, která dlouhodobě nabízí cykloturistické výlety, akce pro všechny kategorie cyklistů si Vás dovoluje oslovit. Blíží se jaro, vzduch brzy provoní první květy, koryto Dyje bude plné vody, na zahrádkách se objeví nedočkaví kutilové. Jaro je ten nejlepší čas na cykloturistiku okolo renesančních Slavonic. Přestože se může zdát, že je zde kopcovitý terén a někdy se nechce, věřte, že po zimě je to příjemné se společně projet. Volba pro Slavonicko připravuje pro letošní jaro velkou cykloturistiskou akci pod názvem – Konečně tu máme změnu, kličkujeme po Schengenu, kterou pořádá v NEDĚLI 25. 5. od 10.00. Více se informujte na stránkách VPS – www.slavonice-vps.info. Proč je právě kolo tím nejlepším do slavonického prostředí a okolí?

Malá úvaha a pozvánka od organizátorů z VPS.

Řekněme si úvodem, že cykloturistika je součástí měkké turistiky a cyklodoprava
součástí dopravy.

Tak, jak rostou profesní nároky na podnikatele, zaměstnance i občana plynoucí z touhy po uspokojování konzumní diktatury, tak se potřeba regenerace a kvalitního volnočasového vyžití. A stále více lidí si uvědomuje, že aktivní pobyt v přírodě není jen zdravým pohybem těla, ale i vnímáním přírody všemi smysly, pozitivním působením prostředí na psychiku a duši člověka, tedy něco, co ve fitness centru nenaleznou. A kouzlo měkké turistiky spočívá v tom, že svému nositeli prospěje a životnímu prostředí neublíží. Ten, kdo na jedné straně hledá spásu v kontaktu se zdravou přírodou, obvykle životní prostředí nedevastuje - kupříkladu přehnanými požadavky na úroveň ubytovacích a stravovacích zařízení.
Vyznavači měkké turistiky se rekrutují ze všech příjmových, vzdělanostních i věkových skupin bez ohledu na pohlaví a stranickou příslušnost. Ale jednu vlastnost mají obvykle společnou. Využívají krátkodobá ubytování v nižších cenových kategoriích a nepohrdnou ani ubytováním v soukromí, či turistickou ubytovnou. Spokojí se i jednoduchým stravováním. Unikátní krajinná variabilita a malebnost Slavonicka je výsledkem složitého geologického vývoje celého Českého masívu. Díky historickému vývoji posledního století bylo toto dílo přírody vlivem člověka nejméně poškozeno právě u nás na hraničním pomezí.. Nevratné škody tomuto regionu může přinést však necitlivé pojetí cestovního ruchu.
Mějme na paměti, že pobytová hodnota krajinného celku koresponduje s mírou jeho
ekologické stability a tato hodnota klesá v případě, že intenzita jejího využívání překročí její možný potenciál.
Tak jako zdravá krajina dokáže pojmout a zadržet neuvěřitelné množství životodárných jarních vod, aniž by nastaly zničující povodně, tak dokáže krajina protkaná přirozenou hustou sítí malých ubytovacích zařízení absorbovat neuvěřitelné množství návštěvníků, aniž by ji to vyčerpávalo a zadržet v regionu životodárné výnosy – budoucí investice do obnovy. Ano, krajina využívaná převážně měkkou turistikou je schopná, ve srovnání s těžkými formami cestovního ruchu, absorbovat podstatně větší množství návštěvníků, aniž by došlo k poklesu její hodnoty. Rozptýlenost návštěvníků v krajině je dána rozptýleností nízkokapacitních ubytovacích a stravovacích zařízení, čemuž odpovídá i rozptýlenost investic a výnosů. Tento model zajišťuje, že maximum výnosů, tedy příštích investic, zůstane v zájmovém regionu. Tyto výnosy jsou obvykle vedlejšími příjmy provozovatele, proto snášejí sezónní výkyvy lépe, než těžké formy cestovního ruchu. Měkká turistika je symbiózou mezi hostem, hostitelem a životním prostředím.
Nejcennějším obchodním artiklem cestovního ruchu ve Slavonicích je tedy:
• morfologická krajinná rozmanitost a všezahrnující pestrost, která byla budována jedinečnými geologickými procesy po stovky miliónů let
• historické památky a stále ještě modernizaci odolávající původní vekovská architektura, malebné vesničky a stavení vytvářené po staletí generacemi našich předků
• dosud neobydlené pustiny vysídleného hraničního pásma a před znovu osídlením chráněné desetiletími totalitního režimu
My musíme na této skutečnosti stavět a nedopustit devastaci těchto hodnot. Zatím máme značné rezervy ve schopnosti nabídnout tyto hodnoty citlivě doplněné o kvalitní služby a namísto toho, abychom tento potenciál plně využili. Pojmy „konzervativní destinace“ a „aktivní dovolená“ se vzájemně nevylučují, ale „čtyřkolky“ v krajině nejsou formou aktivní dovolené, nýbrž barbarstvím. Není daleko doba, kdy hodnoty, kterými náš regoin zatím disponuje, budou těmi nejcennějšími a nejžádanějšími.
Ano, jsou regiony, kde golfové hřiště je nejmalebnějším krajinotvorným prvkem široko daleko, avšak asi uznáte, že v jihočeské krajině je tento prvek diskontinuitou harmonie.
A co na závěr?
Posláním občanského sdružení Volba pro Slavonicko je mimo jiné i koordinace rozvoje cyklistiky na Slavonicku, podpora budování sítě cyklistických cest a stezek, péče o její udržování a značení. S tím souvisí realizace velkých projektů jako je i Příhraniční cyklistická stezka, kterou společně s Nadací Jihočeské cyklostezky plánují pro Vás připravit členové VPS. Co však bude ještě zajímavější, hlavně pro podnikatele v hostinských a ubytovacích službách, je takzvaný víkend na kole, což bude trasa z Třeboně přes Slavonice do Jindřichova Hradce. Ve Slavonicích se bude nocovat a to přinese městu nové možnosti a pochopitelně i zisky!!!
Nabízíme zde možnost s námi spolupracovat, věřte, že se Vám to vyplatí, šance je to i pro Vás. Štěstí bude přát však jen těm připraveným.
Teď vám popřejeme jediné. Navštivte Sport U Čápů ve Slavonicích, doplňte si své cyklistické vybavení, které Vám bude slušet a vyhovovat. Seřiďte si svého „miláčka“ a vhůru do přírody.
„V zdravém těle zdravý duch“.Autor : Jiří Beneš


Souhrnný program- Cykloturistika Slavonicko 05.03.2008

Program
Cykloturistická akce
Konečně tu máme změnu, kličkujeme po Schengenu

Pořadatel : Volba pro Slavonicko, město Slavonice


Partneři : Nadace Jihočeské cyklostezky, ETE Jaderná elektrárna Temelín, Waldviertler Sparkasse von 1842, obec Písečné
Sponzoři: hotel Arkáda, Cyklosport U Čápů, Lesy ČR,
Prezentace- 24. 5. hotel Arkáda od 18 .- 20. hod
24. 5. - 20.00 - beseda- Jiřina Janouchová- reprezentantka ČR- Kolo pro život 2. místo v ČR, Cyklomasters ČR- hotel Arkáda
25. 5.- prezentace 8.30- 9.30
10.00- start cyklistické akce- náměstí ve Slavonicích
13.00 - zámek Písečné- občerstvení- přestávka
15.00 - 16. 00- cíl - Slavonice náměstí
16.00 - slavnostní tombola- losování o ceny
17.00 - slavnostní ukončení cykloakce- předzahrádka hotelu Arkáda


Další možnosti pro účastníky, které Slavonice a okolí nabízí

Slavonice- prohlídka renesančních domů
Podzemí Slavonice, slavonická věž
Historické bunkry Slavonice
Mařížská keramika
Keramika – Tereza Kuhnová
Textilní dílna – Zuzana Krajčovičová
Graselova stezka
Koupání Dyje- Janovský jez
Židovský hřbitov, zámek v Písečné
Environmentální naučná stezka MŠ
Víceúčelové hřiště- umělá tráva- nohejbal, volejbal, basketbal, fotbálek
Spousta krásných hospůdek, pohodové posezení v předzahrádkách,
Informace: Realizační kancelář VPS- Ing. Souček, tel : 384493241, ing.soucek@seznam.cz
www.slavonice-vps.info

Ostatní

V roce 2007 přivezl cykloautobus do Slavonic 1093 cyklistů
Trasa měří 55 km, převažuje asfalt, v lesních úsecích prosívka, převýšení 180 m
Doporučená kola : trekkingová, horská, cestovní
Doprovodné vozidlo zajištěno
Technické zajištění: Sport U Čápů, Lesy Český Rudolec, Obec Písečné
Zdravotní zajištění : MUDr. Roman Fridrichovský

Autor : Jiří Beneš


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45©2002-2014 VPS :: design by schiffo.
czech version english version german version