VPS - VOLBA PRO SLAVONICKO
novinkyo nasclenovedokumentyakceprojektygalerieodkazykontakt 
P O T M

B L E S K O V K Y
22.10.2014 - Atmosféra na srazu Motalinek byla výborná. Více na rajčeti. slavosrazy.rajce.idnes.cz/14._slavosraz_16._-_19._rijna
07.10.2014 - Volba pro Slavonicko zve na podzimní řemeslné dílny "Motalinek" 16.10. 2014 . Více v sekci Novinky.
10.09.2014 - Pozvánka na tenisový turnaj do Litohoře. Podrobnosti v sekci novinky. Všichni jste srdečně zváni,bohatý doprovodný program.
10.09.2014 - Projedete jedinečnou rakouskou vinařskou oblastí Wachau. Úroda tam dozrává, výborných švestek je kolem cyklostezky právě nyní dostatek, rovněž i vinné hrozny už mají pěknou velikost. Více v sekci Novinky.
19.08.2014 - V rámci projektu DY-THA rail zorganizovala VPS mezinárodní cyklovýlet. na startu se registrovalo 101 cyklistů, dalších 22 se přidalo cestou. Děkujeme všem za účast a dobrovolníkům za pomoc při organizaci.


A N K E T A

Slavonická Renesanční Společnost
Oficiální stránky města
TJ Sokol Slavonice
Vnorovice
CKNW
Slavonice PMS
Slavonicke srazy motalinek

NOVINKY


Malý prázdninový příběh pro bystré hlavy 25.07.2008

Chceš si hrát?Úvodem chci připomenout, že je to příběh ze života, který se může stát i Vám a jak si poradíte je na Vás. Rozhodně věřím, že to není nic náročného ani povinného.
Jednoho dne jsem se chtěl dostat do budovy. Na dveřích byl nápis zadejte nejprve bezpečnostní kod pro náš zámek, který obsahuje pět číslic. Bohužel čísla jsem zapomněl. Jen jsem si zapamatoval pět pomocných vodítek.

1) páté a třetí číslo dávají dohromady 14

2) čtvrté je druhé +1

3) první je dvojnásobek druhého -1

4 ) druhé a třetí číslo dávají dohromady 10

5) součet všech pěti čísel dává dohromady 30Tak šlo to? - Teď již dveře jistě otevřete!!!Přeji Vám pohodovou zábavu, relaxaci a úspěch!!!!
Vaše výsledky můžete psát na :befuc@centrum.cz

Autor : Jiří Beneš


Mezinárodní řeka byla k vodákům pohostinná 11.06.2008Řeka Dyje protékající naším regionem opět ožila první červnový víkend. Občanské sdružení Volba pro Slavonicko, obec Písečné, vodácký klub z Dačic zorganizovali pro vodáky splutí romantické Dyje. Tentokrát již z Vnorovic vyjelo na 30 lodí a za krásného slunného počasí, normálního stavu vody v pohodě, bez „cvaknutí, zvládli vodáci první část. V Písečné pak gurmáni hodovali nad specialitkami, které připravil hotel Arkáda, jmenovitě manželé Kšírovi. V neděli, se pak přidali i vodáci z Rakouska a společně všichni sjeli zajímavý a již technicky náročnější úsek do Weikertschlagu. Zde také již o nějaké vykoupání nebyla nouze, ale bylo spíše zpestření celé plavby. Sponzorsky podpořili akci Waldviertel-Sparkasse a Envicomp za přispění Jihočeského kraje. Poděkování patří obci Písečné v čele s panem starostou Vladimírem Macků za zabezpečení technického zázemí pro vodáky. Mediálním partnerem byl Český rozhlas České Budějovice.
Pro vodáky, kteří by chtěli však jet rakouský úsek Dyje samostatně, máme upozornění, že musí mít speciální povolení, musí jet ve správný vodácký čas a za vhodného stavu vody. Jinak se vystavujte problémům jako u nás na horním toku Vltavy. Takže, kdo to nestihl s námi jízdu letos, bude mít šanci opět za rok. AHOJ !!! VPS


Autor : Jiří Beneš


Víkendové sympozium v Německu 01.06.2008Zástupci Volby pro Slavonicko a Psychiatrické léčebny PATEB Jemnice byli učastníky závěrečné konference evropského projektu MOMO v německém Hagenu. Místní psychiatrická klinika AWO byla hlavním koordinátorem dvouletého evropského vzdělávacího projektu, který řešil problematiku drogově závislých jedinců . Mezi partnerskými organizacemi pak byla zařízení podobného typu z Polska, Rakouska, Pateb Jemnice a ještě jedna instituce z německého Berlína. Na závěrečné konferenci vystoupili jednotlivé země se svými zkušenostmi, psychologové vyhodnotili dotazníky z jednotlivých klinik a evaluovaly se jednotlivé cíle, které měl projekt řešit. Samotný mezinárodní název MOMO stanovili němečtí zástupci. Volně by se v překladu jednalo o možnosti a způsoby pomoci jedincům, či pacientům, kteří prošli léčením své závislosti na alkoholu, drogách, lécích a hracích automatech. Jak pomoci lidem, kteří se rozhodli znovu se zapojit do plnohodnotného života. Jaké závěry vyplynuly pro naší stranu a jaké jsou cesty pro postižené a vyléčené pacienty u nás ? Volba pro Slavonicko připravuje na podzim letošního roku regionální konfereci k celému projektu. Budou pozváni zástupci léčeben, vzdělávacích zařízení, odborníci z oblasti prevence, politici a další významní hosté, kteří mají zájem o řešení této problematiky. Pozvání a záštitu na tuto významnou akci přijal i poslanec evropského parlamentu doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc.

Autor : Jiří Beneš


Instrukce pro účastníky akce: 21.04.2008
Účastnický poplatek 300,- Kč/osoba obsahuje – zajištění map pořadatelem, účastnickou kartu - vydána ve Vnorovicích při startu, zdravotní službu, vstup zdarma na posezení na zámeckém nádvoří s kapelou či reprodukovanou hudbou, dopravu z Rakouska a zpět do Písečné popř. Slavonic a Dačic, drobné občerstvení, zdarma místo na stanování, překladatelskou službu, doprovodné vozidlo.
Poplatek za půjčení lodě činí 200,- Kč na osobu pro oba dny (1 loď na dva dny = 400,- Kč). Poplatek obsahuje půjčovné a dovoz a odvoz lodí zpět do půjčovny.
Pojede maximálně 30 lodí-kapacita je omezená, kdo se přihlásí dřív pojede. Pojištění si každý může zařídit sám, startuje se na vlastní nebezpečí. Kdo chce zajistit barel či vestu oznámí při přihlášení (zajištění bude rovněž zpoplatněno mírným poplatkem při registraci).
Nezapomenout pas či občanský průkaz !!!! Předpokládaný návrat do Písečné 8. 6. v 17.00 hod.
Kontaktní osoby: Mgr. Jiří Beneš –VPS- befuc@centrum.cz 606630399
Ing. Milan Souček - ing.soucek@seznam.cz
Míra Bílý- VK Dačice - bily@da.centropen.cz
Autor : Jiří Beneš


Vodáci pojeďte na Dyji 21.04.2008

Volba pro Slavonicko, obec Písečné, VK Dačice budou pořádat velkou vodáckou akci Hranice na řece Dyji jsou volné. V sobotu 7.6.v 9.30 bude start u Vnorovic – Spálený mlýn odkud se pojede do Písečné. Celodenní trasa bude dlouhá 13 km. Zde pod jezem v Písečné rozbalíme svůj tábor. Večerní kulturní program bude opět na zámku v režii obce Písečné včetně hudebního večera a diskotéky.
V neděli 8. 6. v 10.00 se pojede po Dyji dál, již přes volné hranice do Rakouska do Weikertschlagu. Romantická trasa neporušenou přírodou bude dlouhá také 18 km a celá plavba bude ve znamení rozšíření mezinárodní spolupráce na této řece a okolí. Nad celou akcí přebral zaštitu starosta obce Písečné p. Vladimír Macků a je podpořena Jihočeským krajem. Lodě budou připravené v loděnici na Toužíně.Autama dojedete do Písečné, organizátoři Vás v 9.00 svezou do Vnorovic. Potřebně věci bude možné nechat v doprovodném vozidle. Doprovodné vozidlo bude k dispozici i v neděli. Všechny účastníky pak společně autobus dopraví z Rakouska do Písečné, Slavonic a Dačic.
Přihlášky na tuto ojedinělou akci posílejte na adresu befuc@centrum.cz, popř. tel: 606630399 do 20. května, včetně 200 Kč zálohy. Přihlášení obdrží přesnější časový harmonogram celé akce. Pro zájemce, kteří nemají svojí loď, vše zajistíme. Účastnický poplatek za osobu 300 Kč, při zajištění lodě osoba 500 Kč. Nutno uhradit s přihláškou nebo na účet 7100004422/7940.
Bližší informace : Mgr. Jiří Beneš tel : 384493249, mob. 606630399 a na stránkách www.slavonice-vps.info
Autor : Jiří Beneš


Nordic – Walking mezinárodně 21.04.2008
Občanské sdružení Volba pro Slavonicko společně s obcí Písečné a Thayaland Dobersberg uspořádali další zajímavou akci pro turisty a sportovce ze Slavonic a okolí. V době kdy naše republika vstoupila do schengenského prostoru se otvírají nové možnosti, zvláště pro turistiku. Nejsou již žádné hranice a pohyb osob je volnější. Všichni společně plánují vyznačit další trasy, pro různé typy turistiky. Akce Nordic- Walking, jako další způsob šetrné turistiky, kterou připravili organizátoři symbolicky ke Dni Země. Jednalo se o mezinárodní akci a instruktorem tohoto nového a vyhledávaného sportovního odvětví byl radní Johann Mayer z rakouského Raabsu. Ten všem účastníkům podal metodickou instruktáž, včetně popisu správné výzbroje, možnosti nákupu a pozitivního vlivu na naše zdraví. Zda-li je to sport, či jenom chůze o tom se nyní vedou velké diskuse. Účastníkům to však bylo jedno. Všichni, kteří přišli nelitovali. Nečekaně vysoká byla účast a přijeli i turisté z Brna, Prahy a dalším regionů. Pozvání přijal i starosta Slavonic Luboš Kryzan s manželkou. Během pochodu, za krásného jarního počasí si všichni trasu pochvalovali a nadšeně oddechovali a šlapali.Obdiv zaslouží všichni, kteří se odhodlali to zkusit. Nejmladšímu účastníkovi bylo 6 let, ale šli i ti, kteří oslaví brzy 70 let. Perfektní servis odvedli Písečenští v čele se starostou Vladimírem Macků. Pro všechny připravili příjemné překvapení v podobě nezbytného občerstvení na zámeckém nádvoří a v prostorách zámku. Možná, že nevíte, ale tato trasa by oficiálně mohla být jednou z prvních pro příznivce Nordic - Walking a vedla by regionem i přes hranice zpět do Slavonic. Jihočeský kraj je příznivě nakloněn této myšlence.
Členové ze slavonické Volby plánují již dnes podzimní akci, která povede rovněž přes bývalé hranice v okolí Maříže. Akce bude s mezinárodní účastí bude pořádána pod názvem, Kde se toulala zámecká vrchnost. Výlet je plánován na 11.10. se startem ve Slavonicích. Walking byl zároveň již i malou fyzickou průpravou na nadcházející vodáckou akci po Dyji 7. a 8. 6., kterou v Písečném bude pořádat Volba pro Slavonicko. Všichni zájemci jsou srdečně zváni. Více na www.slavonice-vps.info. Jiří Beneš

Autor : Jiří Beneš


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46©2002-2014 VPS :: design by schiffo.
czech version english version german version