VPS - VOLBA PRO SLAVONICKO
novinkyo nasclenovedokumentyakceprojektygalerieodkazykontakt 
P O T M

B L E S K O V K Y
21.01.2015 - Přestože paní Zima ještě neskončila svoji vládu, my už se chystáme na cykloturistiku. Pojedete i letos s námi? Nabídek máme pro Vás dost a bude na Vás jak se rozhodnete.
05.12.2014 - Celorepublikový sněm Nordic - Walkigu rozhodl, že jedno zatavení celorepublikové TOUR bude ve Slavonicích o víkendu 25.- 26.4.2015. Těšíme se již dnes na setkání a vaši účast.
05.12.2014 -
07.10.2014 - Volba pro Slavonicko zve na podzimní řemeslné dílny "Motalinek" 16.10. 2014 . Více v sekci Novinky.
10.09.2014 - Pozvánka na tenisový turnaj do Litohoře. Podrobnosti v sekci novinky. Všichni jste srdečně zváni,bohatý doprovodný program.


A N K E T A

Slavonická Renesanční Společnost
Oficiální stránky města
TJ Sokol Slavonice
Vnorovice
CKNW
Slavonice PMS
Slavonicke srazy motalinek

NOVINKY


Europoslanec ve Slavonicích 21.10.2008
Na pozvání občanského sdružení Volba pro Slavonicko, psychiatrické léčebny PATEB Jemnice a MěKS Slavonice, zavítá do Slavonic významná osobnost naší republiky, MUDr. Jaroslav Zvěřina. Pan doktor pracuje v parlamentním výboru Evropské unie pro právní záležitosti /JURI/, kulturu a vzdělávání, který je tvořen 26 členy a dále ve výboru pro kulturu, vzdělávání a sport/CULT/, kde pracuje 35 europoslanců. Navíc je místopředsedou delegace EP pro Japonsko.
Pan europoslanec se pohybuje mezi Bruselem, Štrasburkem, Prahou a Táborem ( kde bydlí) a přijal pozvání na besedu do Slavonic společně s poslancem parlamentu za kraj Vysočina Mgr. Milanem Šmídem a radní města Tábora Simonou Žirovnickou . Zvláštní pozornost bude věnována právě dokončenému projektu Sokrates MOMO a jeho významu pro další využití v praxi. Hovořit se mimo jiné bude o možnostech zapojování se do obdobných aktivit, které mohou být přínosem pro život a práci v našem městě. Pan poslanec dále objasní a přiblíží budoucí předsednictví České republiky v radě EU v roce 2009. Setkání se vzácnými hosty se uskuteční ve slavonickém muzeu od 17. 00 - 7. 11. 2008 a všichni jsou srdečně zváni.Autor : Jiří Beneš


Nordic – Walking získává popularitu 12.10.2008

Nordic – Walking získává popularitu


Občanské sdružení Volba pro Slavonicko společně s hospůdkou U Splavu ve Vnorovicích uspořádali další zajímavou akci pro turisty, sportovce ze Slavonic, Dačic, Jemnice a okolí. Nordic- Walking, jako další způsob šetrné turistiky, připravili organizátoři symbolicky na rozloučení s podzimní turistickou sezónou. Jednalo se o mezinárodní akci i s instruktorem tohoto nového a vyhledávaného sportovního odvětví. Ten všem účastníkům podal metodickou instruktáž, včetně popisu správné výzbroje, možnosti nákupu a pozitivního vlivu na naše zdraví. Zda-li je to sport, či jenom chůze o tom se nyní vedou velké diskuse. Všichni, kteří přišli nelitovali. Slavonickou skupinu vedl pan Miloš Fiala, dačickou Věra Strejčková a Hobezské, starosta Písečné Vladimír Macků. Přijeli mimo jiné i turisté z Prahy, Třeště, jemnické Sokolky/ty sklidily velký obdiv / a dalších regionů. Během pochodu, za krásného podzimního počasí si všichni trasu pochvalovali a nadšeně oddechovali a šlapali. Obdiv zaslouží všichni, kteří se odhodlali to zkusit. Perfektní servis odvedli manželé Boudovi na mlýně U Splavu. Mlejnská bažina/ speciální nápoj / paní Kateřiny nejen chutnala, ale mnohým zamotala hlavu. Tato trasa by oficiálně mohla být jednou z tras pro příznivce Nordic - Walking a vedla by regionem kolem řeky Dyje ze Slavonic do Dačic. Výhodou je i blízkost a dostupnost železnice, neboť trasa se dá různě kombinovat. Jihočeský kraj je příznivě nakloněn případnému zmapování této trasy a zařazení do turistické nabídky .
Členové ze slavonické Volby plánují již dnes zimní akce na běžkách, podobného hvězdicovitého typu s cílem např. na Landštejně. O všech akcích budou zájemci pochopitelně včas informováni na webových stránkách nebo v tisku

Autor : Jiří Beneš


PodzimníNordic - Walking 14.09.2008

Podzimní hvězdicový Nordic-Walking
„ Za mlejnskou bažinou“Volba pro Slavonicko společně, s hospůdkou U splavu ve Vnorovicích,
Zukunftsraum Thayaland Dobersberg a s Jihočeským krajem

Vás zve
na mezinárodní hvězdicovitý výšlap ze Slavonic, z Dačic, z Cizkrajova a ze Starého Hobzí do vnorovického mlýna. Nenáročný výlet, kde bude možnost si opět vyzkoušet si chůzi s hůlkami
Nordic - Walking.

Vycházka je určena pro všechny, kteří mají rádi pohyb, pobyt v přírodě a chtějí zlepšit svojí fyzickou kondici. Tato aktivita může posloužit jako prostředek ke snižování váhy, poznávání okolí, řešení problémů s bolestmi zad a držením těla, apod.

Tak neváhejte a pojďte s námi v neděli 12. října na trasu dlouhou 6 – 12 km. Start je v 9.30 hod, ve Slavonicích - autobusové nádraží
v Dačicích 9. 30 od zámku
z Cizkrajova a Starého Hobzí v 10. 00 od radnice

Na mlýně je připraveno překvapení a soutěže o pěkné ceny
Zpět se může jet i vlakem z Urbanče do Slavonic a Dačic.
Program : turistické plány v regionu 2009 a občerstvení.

Každý 10. dostane ZDARMA PŮL LITRU PLZNĚ (účastník do 18 let obdrží
ČEPICI PILSNER URQUELL)!
Každý 20. se osvěží ZDARMA ORIGINÁLNÍM DRINKEM Hospůdky zvaným
MLEJNSKÁ BAŽINA (pod 18 let ve variantě bezalkoholické)

Hůlky i mezinárodní metodické lektorské vedení zajištěno !!!
Startovné 80 Kč, včetně holí
Ostatní 20 Kč.
Informace : Jiří Beneš, befuc@centrum.cz, tel : 606630399
www.slavonice-vps.info
Akce je podpořena Jihočeským krajem

Autor : Jiří Beneš


Malý prázdninový příběh pro bystré hlavy 25.07.2008

Chceš si hrát?Úvodem chci připomenout, že je to příběh ze života, který se může stát i Vám a jak si poradíte je na Vás. Rozhodně věřím, že to není nic náročného ani povinného.
Jednoho dne jsem se chtěl dostat do budovy. Na dveřích byl nápis zadejte nejprve bezpečnostní kod pro náš zámek, který obsahuje pět číslic. Bohužel čísla jsem zapomněl. Jen jsem si zapamatoval pět pomocných vodítek.

1) páté a třetí číslo dávají dohromady 14

2) čtvrté je druhé +1

3) první je dvojnásobek druhého -1

4 ) druhé a třetí číslo dávají dohromady 10

5) součet všech pěti čísel dává dohromady 30Tak šlo to? - Teď již dveře jistě otevřete!!!Přeji Vám pohodovou zábavu, relaxaci a úspěch!!!!
Vaše výsledky můžete psát na :befuc@centrum.cz

Autor : Jiří Beneš


Mezinárodní řeka byla k vodákům pohostinná 11.06.2008Řeka Dyje protékající naším regionem opět ožila první červnový víkend. Občanské sdružení Volba pro Slavonicko, obec Písečné, vodácký klub z Dačic zorganizovali pro vodáky splutí romantické Dyje. Tentokrát již z Vnorovic vyjelo na 30 lodí a za krásného slunného počasí, normálního stavu vody v pohodě, bez „cvaknutí, zvládli vodáci první část. V Písečné pak gurmáni hodovali nad specialitkami, které připravil hotel Arkáda, jmenovitě manželé Kšírovi. V neděli, se pak přidali i vodáci z Rakouska a společně všichni sjeli zajímavý a již technicky náročnější úsek do Weikertschlagu. Zde také již o nějaké vykoupání nebyla nouze, ale bylo spíše zpestření celé plavby. Sponzorsky podpořili akci Waldviertel-Sparkasse a Envicomp za přispění Jihočeského kraje. Poděkování patří obci Písečné v čele s panem starostou Vladimírem Macků za zabezpečení technického zázemí pro vodáky. Mediálním partnerem byl Český rozhlas České Budějovice.
Pro vodáky, kteří by chtěli však jet rakouský úsek Dyje samostatně, máme upozornění, že musí mít speciální povolení, musí jet ve správný vodácký čas a za vhodného stavu vody. Jinak se vystavujte problémům jako u nás na horním toku Vltavy. Takže, kdo to nestihl s námi jízdu letos, bude mít šanci opět za rok. AHOJ !!! VPS


Autor : Jiří Beneš


Víkendové sympozium v Německu 01.06.2008Zástupci Volby pro Slavonicko a Psychiatrické léčebny PATEB Jemnice byli učastníky závěrečné konference evropského projektu MOMO v německém Hagenu. Místní psychiatrická klinika AWO byla hlavním koordinátorem dvouletého evropského vzdělávacího projektu, který řešil problematiku drogově závislých jedinců . Mezi partnerskými organizacemi pak byla zařízení podobného typu z Polska, Rakouska, Pateb Jemnice a ještě jedna instituce z německého Berlína. Na závěrečné konferenci vystoupili jednotlivé země se svými zkušenostmi, psychologové vyhodnotili dotazníky z jednotlivých klinik a evaluovaly se jednotlivé cíle, které měl projekt řešit. Samotný mezinárodní název MOMO stanovili němečtí zástupci. Volně by se v překladu jednalo o možnosti a způsoby pomoci jedincům, či pacientům, kteří prošli léčením své závislosti na alkoholu, drogách, lécích a hracích automatech. Jak pomoci lidem, kteří se rozhodli znovu se zapojit do plnohodnotného života. Jaké závěry vyplynuly pro naší stranu a jaké jsou cesty pro postižené a vyléčené pacienty u nás ? Volba pro Slavonicko připravuje na podzim letošního roku regionální konfereci k celému projektu. Budou pozváni zástupci léčeben, vzdělávacích zařízení, odborníci z oblasti prevence, politici a další významní hosté, kteří mají zájem o řešení této problematiky. Pozvání a záštitu na tuto významnou akci přijal i poslanec evropského parlamentu doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc.

Autor : Jiří Beneš


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46©2002-2015 VPS :: design by schiffo.
czech version english version german version