VPS - VOLBA PRO SLAVONICKO
novinkyo nasclenovedokumentyakceprojektygalerieodkazykontakt 
P O T M

B L E S K O V K Y
03.04.2014 - U3V přivítá na své přednášce, z čínské medicíny, zajímavou osobnost. Pozvání přijal pan Mgr. Miloš Havlík, slavonický rodák, odborník na vzdělávání dospělých. Na besedu jsou dveře otevřeny všem. Začátek v pátek 4. 4. od 14. 30 v zasedací místnosti
08.03.2014 - U3V má ze sebou už polovinu letního semestru. Na příští přednášku je pozvána lektorka čínské medicíny z Ústí nad O., která zajisté rozšíří Vaše poznatky.Termín 21.3. začátek 13.30. Pokud má ještě někdo další zájem, je pochopitelně vítán.
16.02.2014 - Dnešní Nordic - Walkingovou vycházku, kterou VPS pořádala, natáčela ve Slavonicích regionální televize. Propagace města a oranžových stop. Slavonice se tak dostanou pod kůži ještě většímu množství turistů. Strategický rozvoj regionu jednoduše v praxi
06.02.2014 - Otevírání oranžových běžeckých tras na Slavonicku - netradičně!! „Za mařížskou paní k Trojmezí - Nordic - Walkingově". Nedostatek sněhu neodradil, ale pohybová akce se koná v neděli od 11.00. Startuje se od Špringerů a máme hole v ruce:-)), nevadí!!
03.02.2014 - Universita třetího věku pokračuje vesele dál. Do dalšího semestru se přihlásilo 23 studentů. Po skončeném kurzu z Astronomie, pokračují dál v letním semestru. Téma Čínská medicína v naší zahrádce si vybralo demokraticky nejvíce studentů.


A N K E T A

Slavonická Renesanční Společnost
Oficiální stránky města
TJ Sokol Slavonice
Vnorovice
CKNW
Slavonice PMS
Slavonicke srazy motalinek

NOVINKY


Zpívání 2008 21.12.2008

Tradičně v adventním čase jsme společně s mateřskou školou a MěKS připravili pro širokou veřejnost Zpívání pod vánočním stromem ve Slavonicích. Mateřská škola si připravila s dětmi známé koledy a tak zpívali i ostatní. Omluvil se kapelník Miloš Jirků pro nemoc, a tak obětavě zaskočil Milan Tůma se svou technikou. Volba pro Slavonicko zajistila pro 100 dětí dárečky ve spolupráci s E.ONem, Sparkassse Dačice, Centropenem Dačice a Agrem Uherčice. Nadělovali krásní Andílci, kteří rozzářili mnohá dětská očička. Potěšitelné bylo, že k nově nasvícenému stromu si přišlo zazpívat opět více spoluobčanů. Jak vidno zpívání má již tradici a zřejmě si získalo oblibu. Děkujeme všem, kteří se na vydařeném podvečeru podíleli. Následně jsme pak spoluotvírali vánoční výstavu ve slavonickém muzeu.
Autor : Jiří Beneš


Chcete se podílet na zajímavé výstavě ? 07.12.2008Volba pro Slavonicko spolu s rakouskou organizací žen připravuje v roce 2009 velkou putovní výstavu s názvem 90 let volebního práva žen v ČR. Výstava bude putovat po kraji Jihočeském a kraji Vysočina po celý rok 2009. Pochopitelně počítáme, že zavítá i do Slavonic. Recipročně bude výstava na toto téma i v Rakousku. Vyzýváme všechny občany, kteří by se chtěli zapojit a přidat se do realizačního týmu jsou vítáni. Uplatnění zde najdou jak historici, tak ženy, které pracovaly ve svazu žen, i ti co by mohli zapůjčit nějaké rekvizity(šaty, boty, nádobí, fotografie, staré recepty, původní kuchařky další předměty), které by co nejvýstižněji charakterizovaly tuto dobu 90 ti let. Přihlásit se můžete na mailu. vbenesova@iol.cz, i tel: 606630399 Jiří BenešAutor : Jiří Beneš


Krásné Vánoce…….. 07.12.2008Občanské sdružení Volba pro Slavonicko, přeje všem čtenářům příjemné a krásné prožití svátků vánočních, pevné zdraví a splnění snů a přání v roce 2009.
Přejme si, aby Vánoce byly bílé a zbyl nám čas i vyrazit do bílé stopy na Slavonicku. Pokud budou vhodné podmínky, opět plánujeme pro vyznavače lyžování připravit otvírání zimních běžeckých tras. V neděli 4. 1. 2009 Tříkrálový pohodový výlet po nových trasách viz www. slavonice-vps.info/. Pro rok 2009 jsou připraveny nové trasy, které budou pravidelně upravovány. Doporučujeme informovat se u Jirky Beneše - stále čerstvé zpravodajství.
Pro občanské sdružení Volba pro Slavonicko to byl opět skvělý rok. Podařilo se
připravit mnoho sportovních aktivit od cykloturistiky, přes splutí kouzelné Dyje, Nordic- Walking, zrealizovali jsme společně se zahraničními partnery a Pateb Jemnice projekt MOMO, přivítali jsme ve Slavonicích Europoslance MUDr. Zvěřinu . Vydali jsme nové mapy na trasu Víkend na kole z Třeboně do Slavonic i do Jindř. Hradce. Na další rok, máme v plánu podobné prožitkové a sportovní akce. Nabídka bude v roce 2009 ještě pestřejší.
Plánujeme uspořádat velkou výstavu k 90 letům volební práva žen v ČR, jarní otvírání cyklotras společně s Novou Bystřicí a Nadací Jihočeské cyklostezky. Navíc tradiční akce společně s obcí Písečné ku příležitosti Zemské výstavy 2009 vodu, kola, Nordic - Walking. HJedním z taháků bude 3 denní májová jízda po Dunajské trase z Linze do Vídně na kolech a na In –linech.
Dále plánujeme pro zájemce metodický seminář výuky carwingu a snowboardu v rakouském Karlstiftu. Přihlášky nezávazné : e- mailem befuc@centrum.cz. Termín dle zájmu, některou sobotu, neděli. A pak již to půjde co měsíc to akce. Takže všichni, kteří máte chuť jste vítáni. Nejedeme na výkon, ale na pohodu. Informace dostanete včas. Ještě jednou příjemné vykročení do roku 2009 Vám přejí všichni z Volby pro Slavonicko.


Autor : Jiří Beneš


Závěrečné sympozium ve Slavonicích s projektem MOMO- 2008 08.11.2008


Na pozvání občanského sdružení Volba pro Slavonicko a psychiatrické léčebny PATEB a MěKS zavítala do Slavonic významná osobnost naší politické scény, MUDr. Jaroslav Zvěřina. Návštěva byla spojena se slavnostním hodnocením evropského projektu z programu Sokrates, na kterém členové slavonické Volby dva roky usilovně pracovali. Organizátoři zde seznámili přítomné se závěry projektu a jejich využití v praxi. V druhé části večera, měl pan europoslanec připravenou vlastní zajímavou prezentaci o své činnosti v EU. Jedním z účastníků konference byl starosta Slavonic Luboš Kryzan, který se zajímal mimo jiné i o nové možnosti při našem předsednictví v roce 2009. Diskutovanými tématy, které pan europoslanec objasnil přítomným, byly strategie v EU, současná ekonomická krize, předsednictví ČR v EU a mnoho dalších otázek. Opět zde bylo patrné jaká je výhoda pro město, když mají mezi sebou organizaci, která dokáže město kladně zviditelnit nejen u nás, ale i v zahraničí.

Autor : Jiří Beneš


Europoslanec ve Slavonicích 21.10.2008
Na pozvání občanského sdružení Volba pro Slavonicko, psychiatrické léčebny PATEB Jemnice a MěKS Slavonice, zavítá do Slavonic významná osobnost naší republiky, MUDr. Jaroslav Zvěřina. Pan doktor pracuje v parlamentním výboru Evropské unie pro právní záležitosti /JURI/, kulturu a vzdělávání, který je tvořen 26 členy a dále ve výboru pro kulturu, vzdělávání a sport/CULT/, kde pracuje 35 europoslanců. Navíc je místopředsedou delegace EP pro Japonsko.
Pan europoslanec se pohybuje mezi Bruselem, Štrasburkem, Prahou a Táborem ( kde bydlí) a přijal pozvání na besedu do Slavonic společně s poslancem parlamentu za kraj Vysočina Mgr. Milanem Šmídem a radní města Tábora Simonou Žirovnickou . Zvláštní pozornost bude věnována právě dokončenému projektu Sokrates MOMO a jeho významu pro další využití v praxi. Hovořit se mimo jiné bude o možnostech zapojování se do obdobných aktivit, které mohou být přínosem pro život a práci v našem městě. Pan poslanec dále objasní a přiblíží budoucí předsednictví České republiky v radě EU v roce 2009. Setkání se vzácnými hosty se uskuteční ve slavonickém muzeu od 17. 00 - 7. 11. 2008 a všichni jsou srdečně zváni.Autor : Jiří Beneš


Nordic – Walking získává popularitu 12.10.2008

Nordic – Walking získává popularitu


Občanské sdružení Volba pro Slavonicko společně s hospůdkou U Splavu ve Vnorovicích uspořádali další zajímavou akci pro turisty, sportovce ze Slavonic, Dačic, Jemnice a okolí. Nordic- Walking, jako další způsob šetrné turistiky, připravili organizátoři symbolicky na rozloučení s podzimní turistickou sezónou. Jednalo se o mezinárodní akci i s instruktorem tohoto nového a vyhledávaného sportovního odvětví. Ten všem účastníkům podal metodickou instruktáž, včetně popisu správné výzbroje, možnosti nákupu a pozitivního vlivu na naše zdraví. Zda-li je to sport, či jenom chůze o tom se nyní vedou velké diskuse. Všichni, kteří přišli nelitovali. Slavonickou skupinu vedl pan Miloš Fiala, dačickou Věra Strejčková a Hobezské, starosta Písečné Vladimír Macků. Přijeli mimo jiné i turisté z Prahy, Třeště, jemnické Sokolky/ty sklidily velký obdiv / a dalších regionů. Během pochodu, za krásného podzimního počasí si všichni trasu pochvalovali a nadšeně oddechovali a šlapali. Obdiv zaslouží všichni, kteří se odhodlali to zkusit. Perfektní servis odvedli manželé Boudovi na mlýně U Splavu. Mlejnská bažina/ speciální nápoj / paní Kateřiny nejen chutnala, ale mnohým zamotala hlavu. Tato trasa by oficiálně mohla být jednou z tras pro příznivce Nordic - Walking a vedla by regionem kolem řeky Dyje ze Slavonic do Dačic. Výhodou je i blízkost a dostupnost železnice, neboť trasa se dá různě kombinovat. Jihočeský kraj je příznivě nakloněn případnému zmapování této trasy a zařazení do turistické nabídky .
Členové ze slavonické Volby plánují již dnes zimní akce na běžkách, podobného hvězdicovitého typu s cílem např. na Landštejně. O všech akcích budou zájemci pochopitelně včas informováni na webových stránkách nebo v tisku

Autor : Jiří Beneš


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44©2002-2014 VPS :: design by schiffo.
czech version english version german version