VPS - VOLBA PRO SLAVONICKO
novinkyo nasclenovedokumentyakceprojektygalerieodkazykontakt 
P O T M

B L E S K O V K Y
14.09.2015 - PILATES každý čtvrtek ve Spolkovém domě. začátečníci od 17 ti, pokročilí od 18 ti hodin.
14.09.2015 - CYKLISTÉ POZOR - budeme uzavírat sezónu o víkendu 3. - 4. 10. 2015.
27.06.2015 - Cyklisté pozor super nabídka na poslední chvíli. Poslední dvě místa na cyklozájzd o prázdninách do Mariazell. Neváhejte, sleva možná. Pište hned.
05.06.2015 - Otevírání cyklostezky po bývalé železnici. Neděle 14. června, v 11.00 na vlakovém nádraží v Dobersbergu. Doprovodné aktivity z obou stran. Všichni cyklisté dostanou malý dárek.
02.06.2015 - Dnes se uvolnila dvě místa na cyklozájezd o prázdninách do známého Mariazell v Rakousku.Pokud se chcete ještě přidat, tak se obratem přihlašte. Kdo dřív, ten jede.


A N K E T A

Slavonická Renesanční Společnost
Oficiální stránky města
TJ Sokol Slavonice
Vnorovice
CKNW
Slavonice PMS
Slavonicke srazy motalinek

NOVINKY


Výstava fotovoltaických prací ve slavonickém Institutu 18.06.2012

Environmentální výchova v praxi

Volba pro Slavonicko připravila pro děti zajímavou náplň volného času, kde si mládež může vyzkoušet, jak funguje fotovoltaika v praxi. Obsahem projektu „Sluníčko nejen pro světlo a teplo“ je rozvoj lidského potenciálu dětí, mládeže i dospělých s akcentem na možnosti využití obnovitelných zdrojů energií – hlavně sluneční energie.
Nezisková organizace chce představit region, jako oblast podporující kulturní a volnočasové aktivity mladých. Současné znalosti dětí a mládeže v oblasti využitelnosti fotovoltaické energie a solární energie obecně však nejsou zdaleka dostatečné. Hlavně není připravena možnost si teorií získané znalosti ověřit v praxi, sestrojit skutečně fungují zařízení poháněnou energií, která je získána ze slunce. Výše uvedené skutečnosti byly impulsem pro práci s nadšenou mládeží. Všichni už dnes umějí solární panely spojit tak, aby si lehce vyrobili např. nabíječky na mobily, pohánějící jednotky k autodráze, vlakovým, lodním soupravám a podobně. Představení vyrobených modelů bylo i na dětském dnu ve Slavonicích, kde si i ostatní děti vyzkoušely pohon historických mašinek, neboť právě ve Slavonicích se bude slavit 110. let otevření místní železnice.
Přijďte se podívat, na nové nabíječky na telefony, autodráhy a jiné hračky, které šetří životní prostředí a energii!!!

Vernisáž výstavy je v Institutu Slavonice ve čtvrtek 28.6. od 17.00

!Srdečně Vás zvou pořadatelé z VPS!


Autor : tým VPS


Vláčky jezdily na dětském dnu ve Slavonicích 02.06.2012

Krásné červnové počasí přilákalo na tradiční cestu pohádkovým lesem do Slavonic stovky dětí a velkou část dospělých. Hlavním pořadatelem bylo tradičně Město Slavonice, MĚKS a PMS.
Z areálu ve 13 hodin vyrazili na start první zájemci, na které čekalo čtrnáct stanovišť. Místní zájmové organizace připravily mnoho zajímavých úkolů. Volba pro Slavonicko měla stanoviště č. 12, pohádkovou Sluníčkovou vílu a zaměřila jej environmentálně s ohledem na ekologii a 110. výročí otevření místní železnice. Do celého odpoledne byla vnesena stěžejní myšlenka, ukázat zručnost místních dětí, ukázat jaké jsou výhody fotovoltaického panelu, jaké možnosti nám dávají obnovitelné zdroje energie. Přímo na stanovišti se pak učily děti prostřednictvím Sluničkové víly a jejich pomocníků rozpohybovat slavonickou vlakovou soupravu pomocí Slunce. Svítilo celé odpoledne a tak mašinka s vagonky jezdila výborně. Byla to skvělá, smysluplná aktivita, navíc kladně hodnocena i dospělými návštěvníky, kteří pozorně poslouchali výklad o nových možnostech využívání solární energie. Překvapivá byla i informovanost dětí, jaké jsou výhody fotovoltaického článku, kde se dá vhodně použít. Slavonický dětský den se vydařil, překvapivá byla vysoká účast i návštěvníků z okolních měst a obcí. Pohádkový les už má své dobré jméno. Kreativita všech zájmových sdružení při výběru atrakcí, je obdivuhodná, proto je slavonický Mezinárodní den dětí tolik oblíbený.

Autor : VPS tým MDD


„Tajné" principy udržení optimální váhy 17.05.2012


v neděli 1. 7. 2012, případně v pondělí 2. 7. 2012
Zde se dozvíte důležité informace o tom, jak stabilizovat svou váhu, jak předejít jo-jo efektu a udržet si optimální hmotnost po dlouhou dobu. Možná nejde o informace TAJNÉ, ale určitě jde o rady, které vycházejí z více, než desetileté zkušenosti a které pomohly mnoha ženám i mužům, zůstat zdraví a šťastní.
SETKÁNÍ S VÝŽIVOVOVOU PORADKYNÍ – JINDROU MARHOUNOVOU
- slýcháte ji z rádia, pro Český rozhlas v Českých Budějovicích nahrává pořady o zdravém hubnutí a vy máte možnost slýchat ji ve středu dopoledne a repríza pořadu je v sobotu. A nyní přijala uznávaná poradkyně naše pozvání a bude Vám k dispozici ve Slavonicích
Cena 680 Kč zahrnuje
Měření na přístroji InBody 230, interpretace výsledků měření – práce s každým klientem zvlášť v soukromí
Společné cvičení PILATES - na podporu optimalizace váhy.
Beseda o zdravém životním stylu:
Jak si udržet váhu a zlepšit kondici?
Známe zásady, které umožňují hubnutí a udržení si váhy. Zásady, které pomohou komukoli bez hladovění, bez počítání denní kalorické potřeby a bez vážení si přesné gramáže stravy. Zásady, které respektují přirozený chod organismu.
Zásady: vylepšit si stravovací zvyklosti – pitný režim - pohyb
Co sebou? Sportovní oblečení, boty, karimatku či jinou podložku na cvičení, notýsek, tužku…
Termín vašeho měření si domluvte na čísle 606 630 399 a bude Vám rezervován hned po zaplacení částky 680 Kč na číslo účtu 7100004422/7940, var. symbol 2906-uvádějte své jméno!!!

Měření na InBody 230 poskytuje tyto výsledky analýzy :
• Tělesná voda, tělesný tuk, svalová hmota, bez-tuková hmota, váha
• BMI, procentuální podíl tělesného tuku, poměr pasu k bokům (WHR)
• Doporučení minimální kalorické potřeby (BMR)
• Hodnocení tukové a svalové tkáně
• Měření v jednotlivých tělesných částech stanovené každou frekvencí zvlášť a další


Autor : Tým za zdravý životní styl


Volba pro Slavonicko slaví 10 let od svého založení 14.05.2012

Ve Slavonicích již desátým rok pracuje nezisková organizace Volba pro Slavonicko. Naše redakce si dovolila vyzpovídat statutárního zástupce a předsedu VPS Mgr. Jiřího Beneše.
Jak jste zakládali Vaší neziskovou organizaci?
To bylo v roce 2002. Hlavní myšlenka byla, že jsme se chtěli podílet na rozvoji našeho města, regionu, kraje. Chtěli jsme nabídnout naše zkušenosti, naše organizátorské schopnosti, naše jazykové znalosti a nabídnout lidem jak možnosti dalšího vzdělávání, tak i možnost komunikovat nad otázkami rozvojových programů. Našim cílem bylo též vynaložit úsilí pro využití existujících grantových programů a tím přinést finanční prostředky do regionu, rozvíjet sport a organizovat volnočasové aktivity pro všechny generace. Chtěli jsme navázat zpřetrhané kontakty se zahraničními sousedy. Později jsme úspěšně vstoupili i do komunální politiky, abychom mohli lépe naše myšlenky prosazovat.
Co pokládáte za významné v celé historii Vaší organizace, co se Vám podařilo?
Tak to musím hodně vzpomínat, protože těch našich zdařilých akcí je kolem stovky. Tak to vezmu jen letem, to nejdůležitější. Podařilo se především zpočátku oslovit velkou skupinu snaživých a schopných lidí a přesvědčit je o našich záměrech a vtáhnout je postupně do našich aktivit a spolupracovat s námi. Za velmi významné vidím i to, že jsme navázali přátelské kontakty v příhraničním regionu. Spolupráce s Kautzenem se později rozšířila na Dobersberg, Raabs, Thayu, ale i Kitzbuhel, Krems. Do Slavonic i Kautzenu jsme přivedli národní fotbalová a tenisová mužstva neslyšících sportovců, kteří zde sehráli svoje pohárová utkání. Handicapovaní sportovci zde nalezli i svůj tréninkový kemp. Vytvořili jsme koncep partnerské smlouvy mezi naším městem a městem Dobersberg a byli jsme účastni jak při jejím schválení, tak i jejím oboustranném podpisu.
V roce 2004 jsme vstoupili do Evropy netradičně po vodě na do té doby zakázané řece Dyji. Navštívili jsme postupně s evropskými projekty a se zahraničními projektovými partnery města Barcelonu, Milán, Frankfurt, Hagen, Katowice, Vídeň, Krems a mnoho dalších.
Sněhulakiáda, drakiády, šachové turnaje, štrúdlování, svatomartinské husičky, zimní dny na běžkách, zájezdy na sjezdovky, oslavy Petra Voka, gurmánské hody s Petrem Stupkou, večery s dudákem, cyklistické zájezdy, srazy řemeslníků, podpora akcí -750 let Slavonic, 20 let hraničního přechodu, městské plesy, to byly akce, které byly zajímavé a přínosné.
Ve Slavonic se už po desáté setkávají řemeslníci z celé ČR, SR a Rakouska a ve Slavonicích se jim dostává dalších možností objevování již zapomenutých řemesel a rukodělných aktivit a zároveň se jim dostává příležitosti setkat se s technikami zcela novými. U této příležitosti jsme zapojili i hodně místních lidí do souvisejících aktivit. Mimochodem, díky těmto snahám, jsou Slavonice zapsány v Národní knize Českých rekordů.
Putovní výstava na téma 90 let volebního práva žen v Rakousku a ČR, byla rovněž velmi vydařená a oslovila nejen celý kraj, ale i rakouské příhraničí. Lída Rakušanouvá, která přijala záštitu nad touto akcí byla velkých přínosem i při zviditelnění našeho města.
V poslední době se věnujeme cykloturistice, Nordic – Walkingu a In-line bruslím, elektrokolům, prostě sportu pro všechny. Nezapomínáme i na technickou tvořivost mladé generace a vedeme je k poznávání obnovitelných zdrojů energie. Je toho opravdu hodně co se podařilo a na hodně jsem určitě zapomněl.
Co se naopak nepodařilo?
Zjistili jsme, že velká aktivita, která přináší potěšení nám i jiným účastníkům je trnem v oku různým závistivcům. Dokázali jsme se povznést nad jejich zlobu a s tím spojenými problémy a neustávali jsme ve své činnosti, pro kterou jsme vznikli. My pouze neteoretizujeme, ale opravdu pro lidi a tento region pracujeme s velmi hmatatelnými výsledky, jak jsem již uvedl. Dnes se ukazuje, že bylo dobré se oprostit od všech těch žvanilů, co nemají ani to nejdůležitější zvládnuté. Jsou to vlastně něčím zakomplexovaní a nešťastní lidé.
Mysleli jsme, že se nám podaří vybudovat pro lidi v regionu nějaká pracovní místa. Měli jsme už připravené zajímavé příležitosti se zahraniční účastí. V roce 2006 se však novou komunální politikou vše zhatilo. To byla pro Slavonice velká škoda, která se projevuje denně ještě dnes, nejen jako nezaměstnanost, ale i nespokojenost, odliv mozků z regionu a s tím spojený nepříznivý demografický vývoj města.

Co plánujte v letošním, jubilejním roce?
V současnosti dokončujeme některé projekty započaté v předešlém roce. V březnu se uskutečnilo vydařené mezinárodní setkání řemesel, v létě kurz netradičních technik a na podzim poslední akce projektu pro děti. V dubnu jsme pořádali cykloturistiku k Balatonu, v květnu další cykloakci za památkami UNESCA, tentokrát v kombinaci s vlakem. V červnu tradičně akce pro děti, dětský den, In –linové bruslení pro děti. V létě budeme připravovat s městem mezinárodní oslavy k 110. výročí železnice, oslavy 20. výročí mezinárodních tenisových aktivit společně s dačickými tenisty. Srpen bude patřit společným oslavám letectví v Dobersbergu, hned nato cyklozájezd do Itálie, Rakouska a Slovinska podél Drávy. Dále budeme pokračovat na technickém projektu pro slavonické a dobersberské děti. Na tento již běžící projekt chceme navázat dalším projektem pro děti a mládež při využíváním potenciálu solární energie při přestavbě elektromobilu. Na podzim pak chceme podpořit čtenářskou vzdělanost našich nejmenších. Chceme společně s novými rakouskými partnery vydat knihu První čtenářské krůčky a ilustrovat je obrázky s environmentální tématikou. Koncem září ještě stihneme si odskočit s cyklopartou do vinných oblastí Moravy. Myslím, že bych mohl ještě pokračovat, ale sám vidíte, že se nudit nebudeme. Z Rakouska si nás našli partneři, se kterými máme ještě další, zajímavé projekty ve fázi příprav. Navíc, chceme opět spolupracovat s městem, okolními obcemi, dalšími neziskovkami, Institutem a MěKS, školami, agenturou Česká Kanada a prostě se všemi se podílet na rozvoji našeho města a okolí. Slavit budeme prostě celý rok 2012, ale hlavně pracovně!!
Co si myslíte, že by pomohlo zdejšímu regionu?
Jako slavonický patriot bych pochopitelně chtěl pro Slavonice to nejlepší, neboť na tento region se zapomínalo a zapomíná i nyní. Jsou zde však pracovití lidé a život je naučil používat zdravý selský rozum. Pro jejich spokojený život, práci, rodiny chybí v dnešní době jasná a srozumitelná pravidla. Bohužel zdravý selský rozum už nestačí.
Za práci by se nikdo neměl nikdy stydět a už vůbec ne vysmívat se lidem pracovitým. Když si třeba vzpomenu, jak jsme dřív v partě 10ti lidí vybudovali a dlouhodobě udržovali několik let třeba kluziště, tak to by se od nás mohli mnozí učit. Ale není to tolik o financích jako spíše otázka mezilidských vztahů.
Ano, pokud by byl i dostatek financí, jistě by se i zde dařilo lépe. Chybí zde jednoznačně pracovní příležitosti. To je alfa a omega rozkvětu měst. Tady podnikatelé spíš prodělají, než se obohatí a ještě jim někdo závidí.
Našemu městu a lidem by pomohla dobrá legislativa, která ochrání práva a potrestá ty, kteří škodí, která ochrání majetek občanů, která stanoví práva a povinnosti obecně. Pokud vám připadá, že teď střílím hodně vysoko, tak máte pravdu. Bez jasných a dobrých pravidel se tady na venkově můžeme strhat a nic moc nevyřešíme. Teprve se správnými pravidly můžeme navazovat konstruktivní vztahy a vazby, na jejichž základě můžeme budovat nejen město Slavonice, rozvíjet region, ale a to hlavně zabezpečit pravidla pro tvorbu a udržení domova.
Asi je hodně věcí, které bychom našli, ale ani já ani „my!“ na ně v tuto chvíli nedosáhneme. Proto bych se pokusil začít u vztahů. To základní co potřebujeme je důvěra, pochopení, upřímnost, svědomitost, pracovitost a slušnost. Našim přáním je aby tu byli lidé, kteří se umějí na druhého usmát, podle potřeby podat pomocnou ruku či poradit a zcela jistě mít spořádané vztahy ve vlastní rodině. Zdravé vztahy jsou jako magnet, přitahují ostatní. Pak budou na Slavonicko jezdit lidé s láskou a budou se opakovaně vracet, neboť budou chtít znovu prožít nezapomenutelnou atmosféru našeho města. Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří s námi po celou dobu spolupracovali a pomáhali rozvíjet sdružení Volbu pro Slavonicko.

Autor : redakce a tým VPS


VÍKEND PLNÝ ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ LINIE 1. – 3. 6. 2012 29.04.2012Cyklocamp Staré město pod Landštejnem - Nástup – pátek od 14.00 do 17.00 hod.
Milé dámy, podařilo se mi neuvěřitelné. Získala jsem uznávanou výživovou poradkyni na celý víkend a tím se nám dostane neuvěřitelné péče, vlastního individuálního jídelníčku a možnost konzultací.
Čeká nás neskutečné množství informací, zkušeností , dovedností a výsledek bude odpočinutá žena s novým sebevědomím a nastartovaná k novému způsobu života.
Dozvíte se, jak se zdravě žít, optimálně se stravovat a to nejenom zdravěji, ale i levněji , jak cvičit, jak odpočívat a jak si užívat života naplno a mnoho dalšího……..

Víkend zahrnuje:
ubytování na 2 noci
plnou penzi ve formě zdravé vyvážené stravy (5 jídel denně) –začátek PÁ večeře – NE – oběd.
přítomnost výživové poradkyně během celého pobytu
KONZULTACE S VÝŽIVOVÝM PORADCEM, měření na In Body 720, interpretace výsledků měření ,
vypracování individuálního jídelníčku v hodnotě 800 Kč - individuální doporučení ohledně způsobu stravování a pohybových aktivit
povídání o zdravém životním stylu - hubnutí, diety, obezita, zdravotní stav
povídání O ZDRAVÉM VAŘENÍ – vlastní vaření
4 x 1 hodinová lekce Pilattes
2 x Nordic Walking
In – line bruslení
Salsa – latinsko -americký tanec - nemusíte mít robu 
Naučíme se skládat ozdoby (dekorace, přáníčka…) ze sáčků od čaje (sbírejte )
Další možnosti: - plavání v čistém přírodním rybníku
využití lanového centra
procházky, hrad Landštejn, přehrada, houbaření
Cena tohoto napěchovaného balíčku je 2 990,- Kč !!

Autor : Volba pro Slavonicko - dámský klub


UNESCO cyklistům - renesanční klenoty „Slavonicko – Telčského“ regionu na kolech, aneb kličkujeme Schengenem kola vlaky proženem 25.04.2012Slavonice jsou součástí Jihočeského kraje a leží na hranicích s Rakouskem. V roce 2012 bude město slavit 10. výročí zahájení přípravných prací, které podniklo město ke vstupu Slavonic do UNESCA. Pro svou ojedinělost bylo město 1961 prohlášeno městskou památkovou rezervací. V květnu 2003 Český stát nominoval soubor unikátních renesančních domů ve Slavonicích na seznam UNESCO. Navíc i organizátoři z Volby pro Slavonicko budou letos slavit 10 let své existence.
V roce 2010 uplynulo úctyhodných 750 let od první zmínky o městě Slavonice. Letošní vyhlášené téma úzce souvisí s tématem „Jižní Čechy na seznamu UNESCO, aneb žijeme v památkách.

renesanční perla východní části - Slavonice - je Mekkou pro cyklisty
Letošní cyklistická akce bude probíhat v regionu Slavonicka, Dačicka a Telečska. Cyklistické historické dny budou probíhat o víkendu 19. 5. 2012. Zahajovat se bude tradičně ve Slavonicích. Po krátkém zahájení v 9.30 hod. na vlakovém nádraží bude následovat krátká projížďka historickým centrem kolem renesančních domů se sgrafitovými fasádami a sklípkovými klenbami. Následně se kolem 10. Hodiny startuje na kolech na výlet za renesancí do Městské památkové zóny Dačice. Pojedete po stávajících cyklotrasách přes Český Rudolec s torzem zámku „Malá Hluboká“do Dačic. Zde bude krátký časový prostor na občerstvení v restauraci u Malínků u pomníku 1. kostkového cukru na světě. Z Dačic se společně vydáte kolem Moravské Dyje a lokální železnice do města zapsaného na seznamu celosvětových památek UNESCO – Telče. Zde bude čas na oběd i prohlídku centra města. Odjezd na kolech zpět do Slavonic bude jednou z variant, možnost bude cestovat i vlakem. Organizátoři zajistili zvláštní vagóny pro Vás na cestu do Slavonic. Účastníci tohoto výletu mají dopravu zdarma, žádné startovné se díky grantovému programu Nadace Jihočeské cyklostezky neplatí.
Délka celé trasy na kolech je 58 km, pro pohodáře pak pouze 30 km a zpět z Telče vlakem. Na trasách je převážně asfaltový povrch. Trasy povedou mírně zvlněným terénem. Zpáteční trasa z Telče na kole překonává několik větších stoupání, ale odměnou bude možnost podívat se na vyhlášený klášter v Kostelním Vydří. Je dostatek možností se občerstvit v projížděných obcích a městech. Trasa je určena pro klidnou prožitkovou turistiku i pro děti a seniory. Letošní akce je navíc mezinárodní s propojením na sousední kraj Vysočina s propagací 110. výročí železnice Telč – Waidhofen.
Tak pokud chcete opravdu zažít pohodovou cyklistiku v regionu Česká Kanada, Vysočina, tak vzhůru za májovou cyklistikou do Slavonic.

Autor : Jiří Beneš


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49©2002-2015 VPS :: design by schiffo.
czech version english version german version