VPS - VOLBA PRO SLAVONICKO
novinkyo nasclenovedokumentyakceprojektygalerieodkazykontakt 
P O T M

B L E S K O V K Y
27.06.2015 - Cyklisté pozor super nabídka na poslední chvíli. Poslední dvě místa na cyklozájzd o prázdninách do Mariazell. Neváhejte, sleva možná. Pište hned.
05.06.2015 - Otevírání cyklostezky po bývalé železnici. Neděle 14. června, v 11.00 na vlakovém nádraží v Dobersbergu. Doprovodné aktivity z obou stran. Všichni cyklisté dostanou malý dárek.
02.06.2015 - Dnes se uvolnila dvě místa na cyklozájezd o prázdninách do známého Mariazell v Rakousku.Pokud se chcete ještě přidat, tak se obratem přihlašte. Kdo dřív, ten jede.
25.05.2015 - Poslední informace k cyklovýletu do Ybbstalu najdete v sekci NOVINKY
25.05.2015 - Poslední informace k cyklovýletu do Ybbstalu najdete v sekci NOVINKY


A N K E T A

Slavonická Renesanční Společnost
Oficiální stránky města
TJ Sokol Slavonice
Vnorovice
CKNW
Slavonice PMS
Slavonicke srazy motalinek

NOVINKY


Volba pro Slavonicko slaví 10 let od svého založení 14.05.2012

Ve Slavonicích již desátým rok pracuje nezisková organizace Volba pro Slavonicko. Naše redakce si dovolila vyzpovídat statutárního zástupce a předsedu VPS Mgr. Jiřího Beneše.
Jak jste zakládali Vaší neziskovou organizaci?
To bylo v roce 2002. Hlavní myšlenka byla, že jsme se chtěli podílet na rozvoji našeho města, regionu, kraje. Chtěli jsme nabídnout naše zkušenosti, naše organizátorské schopnosti, naše jazykové znalosti a nabídnout lidem jak možnosti dalšího vzdělávání, tak i možnost komunikovat nad otázkami rozvojových programů. Našim cílem bylo též vynaložit úsilí pro využití existujících grantových programů a tím přinést finanční prostředky do regionu, rozvíjet sport a organizovat volnočasové aktivity pro všechny generace. Chtěli jsme navázat zpřetrhané kontakty se zahraničními sousedy. Později jsme úspěšně vstoupili i do komunální politiky, abychom mohli lépe naše myšlenky prosazovat.
Co pokládáte za významné v celé historii Vaší organizace, co se Vám podařilo?
Tak to musím hodně vzpomínat, protože těch našich zdařilých akcí je kolem stovky. Tak to vezmu jen letem, to nejdůležitější. Podařilo se především zpočátku oslovit velkou skupinu snaživých a schopných lidí a přesvědčit je o našich záměrech a vtáhnout je postupně do našich aktivit a spolupracovat s námi. Za velmi významné vidím i to, že jsme navázali přátelské kontakty v příhraničním regionu. Spolupráce s Kautzenem se později rozšířila na Dobersberg, Raabs, Thayu, ale i Kitzbuhel, Krems. Do Slavonic i Kautzenu jsme přivedli národní fotbalová a tenisová mužstva neslyšících sportovců, kteří zde sehráli svoje pohárová utkání. Handicapovaní sportovci zde nalezli i svůj tréninkový kemp. Vytvořili jsme koncep partnerské smlouvy mezi naším městem a městem Dobersberg a byli jsme účastni jak při jejím schválení, tak i jejím oboustranném podpisu.
V roce 2004 jsme vstoupili do Evropy netradičně po vodě na do té doby zakázané řece Dyji. Navštívili jsme postupně s evropskými projekty a se zahraničními projektovými partnery města Barcelonu, Milán, Frankfurt, Hagen, Katowice, Vídeň, Krems a mnoho dalších.
Sněhulakiáda, drakiády, šachové turnaje, štrúdlování, svatomartinské husičky, zimní dny na běžkách, zájezdy na sjezdovky, oslavy Petra Voka, gurmánské hody s Petrem Stupkou, večery s dudákem, cyklistické zájezdy, srazy řemeslníků, podpora akcí -750 let Slavonic, 20 let hraničního přechodu, městské plesy, to byly akce, které byly zajímavé a přínosné.
Ve Slavonic se už po desáté setkávají řemeslníci z celé ČR, SR a Rakouska a ve Slavonicích se jim dostává dalších možností objevování již zapomenutých řemesel a rukodělných aktivit a zároveň se jim dostává příležitosti setkat se s technikami zcela novými. U této příležitosti jsme zapojili i hodně místních lidí do souvisejících aktivit. Mimochodem, díky těmto snahám, jsou Slavonice zapsány v Národní knize Českých rekordů.
Putovní výstava na téma 90 let volebního práva žen v Rakousku a ČR, byla rovněž velmi vydařená a oslovila nejen celý kraj, ale i rakouské příhraničí. Lída Rakušanouvá, která přijala záštitu nad touto akcí byla velkých přínosem i při zviditelnění našeho města.
V poslední době se věnujeme cykloturistice, Nordic – Walkingu a In-line bruslím, elektrokolům, prostě sportu pro všechny. Nezapomínáme i na technickou tvořivost mladé generace a vedeme je k poznávání obnovitelných zdrojů energie. Je toho opravdu hodně co se podařilo a na hodně jsem určitě zapomněl.
Co se naopak nepodařilo?
Zjistili jsme, že velká aktivita, která přináší potěšení nám i jiným účastníkům je trnem v oku různým závistivcům. Dokázali jsme se povznést nad jejich zlobu a s tím spojenými problémy a neustávali jsme ve své činnosti, pro kterou jsme vznikli. My pouze neteoretizujeme, ale opravdu pro lidi a tento region pracujeme s velmi hmatatelnými výsledky, jak jsem již uvedl. Dnes se ukazuje, že bylo dobré se oprostit od všech těch žvanilů, co nemají ani to nejdůležitější zvládnuté. Jsou to vlastně něčím zakomplexovaní a nešťastní lidé.
Mysleli jsme, že se nám podaří vybudovat pro lidi v regionu nějaká pracovní místa. Měli jsme už připravené zajímavé příležitosti se zahraniční účastí. V roce 2006 se však novou komunální politikou vše zhatilo. To byla pro Slavonice velká škoda, která se projevuje denně ještě dnes, nejen jako nezaměstnanost, ale i nespokojenost, odliv mozků z regionu a s tím spojený nepříznivý demografický vývoj města.

Co plánujte v letošním, jubilejním roce?
V současnosti dokončujeme některé projekty započaté v předešlém roce. V březnu se uskutečnilo vydařené mezinárodní setkání řemesel, v létě kurz netradičních technik a na podzim poslední akce projektu pro děti. V dubnu jsme pořádali cykloturistiku k Balatonu, v květnu další cykloakci za památkami UNESCA, tentokrát v kombinaci s vlakem. V červnu tradičně akce pro děti, dětský den, In –linové bruslení pro děti. V létě budeme připravovat s městem mezinárodní oslavy k 110. výročí železnice, oslavy 20. výročí mezinárodních tenisových aktivit společně s dačickými tenisty. Srpen bude patřit společným oslavám letectví v Dobersbergu, hned nato cyklozájezd do Itálie, Rakouska a Slovinska podél Drávy. Dále budeme pokračovat na technickém projektu pro slavonické a dobersberské děti. Na tento již běžící projekt chceme navázat dalším projektem pro děti a mládež při využíváním potenciálu solární energie při přestavbě elektromobilu. Na podzim pak chceme podpořit čtenářskou vzdělanost našich nejmenších. Chceme společně s novými rakouskými partnery vydat knihu První čtenářské krůčky a ilustrovat je obrázky s environmentální tématikou. Koncem září ještě stihneme si odskočit s cyklopartou do vinných oblastí Moravy. Myslím, že bych mohl ještě pokračovat, ale sám vidíte, že se nudit nebudeme. Z Rakouska si nás našli partneři, se kterými máme ještě další, zajímavé projekty ve fázi příprav. Navíc, chceme opět spolupracovat s městem, okolními obcemi, dalšími neziskovkami, Institutem a MěKS, školami, agenturou Česká Kanada a prostě se všemi se podílet na rozvoji našeho města a okolí. Slavit budeme prostě celý rok 2012, ale hlavně pracovně!!
Co si myslíte, že by pomohlo zdejšímu regionu?
Jako slavonický patriot bych pochopitelně chtěl pro Slavonice to nejlepší, neboť na tento region se zapomínalo a zapomíná i nyní. Jsou zde však pracovití lidé a život je naučil používat zdravý selský rozum. Pro jejich spokojený život, práci, rodiny chybí v dnešní době jasná a srozumitelná pravidla. Bohužel zdravý selský rozum už nestačí.
Za práci by se nikdo neměl nikdy stydět a už vůbec ne vysmívat se lidem pracovitým. Když si třeba vzpomenu, jak jsme dřív v partě 10ti lidí vybudovali a dlouhodobě udržovali několik let třeba kluziště, tak to by se od nás mohli mnozí učit. Ale není to tolik o financích jako spíše otázka mezilidských vztahů.
Ano, pokud by byl i dostatek financí, jistě by se i zde dařilo lépe. Chybí zde jednoznačně pracovní příležitosti. To je alfa a omega rozkvětu měst. Tady podnikatelé spíš prodělají, než se obohatí a ještě jim někdo závidí.
Našemu městu a lidem by pomohla dobrá legislativa, která ochrání práva a potrestá ty, kteří škodí, která ochrání majetek občanů, která stanoví práva a povinnosti obecně. Pokud vám připadá, že teď střílím hodně vysoko, tak máte pravdu. Bez jasných a dobrých pravidel se tady na venkově můžeme strhat a nic moc nevyřešíme. Teprve se správnými pravidly můžeme navazovat konstruktivní vztahy a vazby, na jejichž základě můžeme budovat nejen město Slavonice, rozvíjet region, ale a to hlavně zabezpečit pravidla pro tvorbu a udržení domova.
Asi je hodně věcí, které bychom našli, ale ani já ani „my!“ na ně v tuto chvíli nedosáhneme. Proto bych se pokusil začít u vztahů. To základní co potřebujeme je důvěra, pochopení, upřímnost, svědomitost, pracovitost a slušnost. Našim přáním je aby tu byli lidé, kteří se umějí na druhého usmát, podle potřeby podat pomocnou ruku či poradit a zcela jistě mít spořádané vztahy ve vlastní rodině. Zdravé vztahy jsou jako magnet, přitahují ostatní. Pak budou na Slavonicko jezdit lidé s láskou a budou se opakovaně vracet, neboť budou chtít znovu prožít nezapomenutelnou atmosféru našeho města. Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří s námi po celou dobu spolupracovali a pomáhali rozvíjet sdružení Volbu pro Slavonicko.

Autor : redakce a tým VPS


VÍKEND PLNÝ ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ LINIE 1. – 3. 6. 2012 29.04.2012Cyklocamp Staré město pod Landštejnem - Nástup – pátek od 14.00 do 17.00 hod.
Milé dámy, podařilo se mi neuvěřitelné. Získala jsem uznávanou výživovou poradkyni na celý víkend a tím se nám dostane neuvěřitelné péče, vlastního individuálního jídelníčku a možnost konzultací.
Čeká nás neskutečné množství informací, zkušeností , dovedností a výsledek bude odpočinutá žena s novým sebevědomím a nastartovaná k novému způsobu života.
Dozvíte se, jak se zdravě žít, optimálně se stravovat a to nejenom zdravěji, ale i levněji , jak cvičit, jak odpočívat a jak si užívat života naplno a mnoho dalšího……..

Víkend zahrnuje:
ubytování na 2 noci
plnou penzi ve formě zdravé vyvážené stravy (5 jídel denně) –začátek PÁ večeře – NE – oběd.
přítomnost výživové poradkyně během celého pobytu
KONZULTACE S VÝŽIVOVÝM PORADCEM, měření na In Body 720, interpretace výsledků měření ,
vypracování individuálního jídelníčku v hodnotě 800 Kč - individuální doporučení ohledně způsobu stravování a pohybových aktivit
povídání o zdravém životním stylu - hubnutí, diety, obezita, zdravotní stav
povídání O ZDRAVÉM VAŘENÍ – vlastní vaření
4 x 1 hodinová lekce Pilattes
2 x Nordic Walking
In – line bruslení
Salsa – latinsko -americký tanec - nemusíte mít robu 
Naučíme se skládat ozdoby (dekorace, přáníčka…) ze sáčků od čaje (sbírejte )
Další možnosti: - plavání v čistém přírodním rybníku
využití lanového centra
procházky, hrad Landštejn, přehrada, houbaření
Cena tohoto napěchovaného balíčku je 2 990,- Kč !!

Autor : Volba pro Slavonicko - dámský klub


UNESCO cyklistům - renesanční klenoty „Slavonicko – Telčského“ regionu na kolech, aneb kličkujeme Schengenem kola vlaky proženem 25.04.2012Slavonice jsou součástí Jihočeského kraje a leží na hranicích s Rakouskem. V roce 2012 bude město slavit 10. výročí zahájení přípravných prací, které podniklo město ke vstupu Slavonic do UNESCA. Pro svou ojedinělost bylo město 1961 prohlášeno městskou památkovou rezervací. V květnu 2003 Český stát nominoval soubor unikátních renesančních domů ve Slavonicích na seznam UNESCO. Navíc i organizátoři z Volby pro Slavonicko budou letos slavit 10 let své existence.
V roce 2010 uplynulo úctyhodných 750 let od první zmínky o městě Slavonice. Letošní vyhlášené téma úzce souvisí s tématem „Jižní Čechy na seznamu UNESCO, aneb žijeme v památkách.

renesanční perla východní části - Slavonice - je Mekkou pro cyklisty
Letošní cyklistická akce bude probíhat v regionu Slavonicka, Dačicka a Telečska. Cyklistické historické dny budou probíhat o víkendu 19. 5. 2012. Zahajovat se bude tradičně ve Slavonicích. Po krátkém zahájení v 9.30 hod. na vlakovém nádraží bude následovat krátká projížďka historickým centrem kolem renesančních domů se sgrafitovými fasádami a sklípkovými klenbami. Následně se kolem 10. Hodiny startuje na kolech na výlet za renesancí do Městské památkové zóny Dačice. Pojedete po stávajících cyklotrasách přes Český Rudolec s torzem zámku „Malá Hluboká“do Dačic. Zde bude krátký časový prostor na občerstvení v restauraci u Malínků u pomníku 1. kostkového cukru na světě. Z Dačic se společně vydáte kolem Moravské Dyje a lokální železnice do města zapsaného na seznamu celosvětových památek UNESCO – Telče. Zde bude čas na oběd i prohlídku centra města. Odjezd na kolech zpět do Slavonic bude jednou z variant, možnost bude cestovat i vlakem. Organizátoři zajistili zvláštní vagóny pro Vás na cestu do Slavonic. Účastníci tohoto výletu mají dopravu zdarma, žádné startovné se díky grantovému programu Nadace Jihočeské cyklostezky neplatí.
Délka celé trasy na kolech je 58 km, pro pohodáře pak pouze 30 km a zpět z Telče vlakem. Na trasách je převážně asfaltový povrch. Trasy povedou mírně zvlněným terénem. Zpáteční trasa z Telče na kole překonává několik větších stoupání, ale odměnou bude možnost podívat se na vyhlášený klášter v Kostelním Vydří. Je dostatek možností se občerstvit v projížděných obcích a městech. Trasa je určena pro klidnou prožitkovou turistiku i pro děti a seniory. Letošní akce je navíc mezinárodní s propojením na sousední kraj Vysočina s propagací 110. výročí železnice Telč – Waidhofen.
Tak pokud chcete opravdu zažít pohodovou cyklistiku v regionu Česká Kanada, Vysočina, tak vzhůru za májovou cyklistikou do Slavonic.

Autor : Jiří Beneš


Gurmánské čarování u sousedů. 15.04.2012Zajímavou nabídku dostala Volba pro Slavonicko od svých partnerů z Rakouska. Tématem tentokrát bylo společné česko-rakouské kuchtění s přípravou kompletního menu. Do moderně zařízeného hasičského domu, s vybavenou kuchyní v Gopritzschlagu, přijelo patnáct mužů, kuchařských amatérů z Rakouska i Čech. Hodili na sebe kuchařské zástěry a čekali pokyny šéfkuchařky. Marie Kubátová ze Starého Města – česká šéfkuchařka, vystupovala celý večer v roli poradkyně, metodičky a hodnotitelky. Vaření samotné, bylo tentokrát úkolem mužů. Marie Kubátová rozhodla o technologickém postupu a muži se dali do práce. U všech činností, které k vaření patří se postupně zapojovali jak čeští, tak rakouští muži. Např. u čistění zeleniny, krájení, hnětení těsta, porcování knedlíků nití, přípravě guláše, atd. Jako předkrm se podávaly zelňáky z listového těsta plněné kyselým zelím a anglickou slaninou. Následovala polévka - klasická česnečka. Hlavními chody byly guláše český a rakouský oba s českým houskovým knedlíkem. Sladkou tečkou byl rakouský „kaiserschmarren“ s jablečným pyré. Večer byl veden zábavnou formou, tak aby se všichni něco naučili, odreagovali, pobavili se společně a procvičili jazykové dovednosti v praxi. Kulturní místnost byla zaplněna do posledního místečka, stolovou úpravu, včetně vkusné výzdoby, zajistily šikovné tvořilky ze Slavonic. Závěrečné slovo pak patřilo šéfkuchařce, která několik mužů pochválila, udělila jim kuchařské vyznamenání a pozvala je na příští ročník, recipročně do Čech.
Takže pánové, uvařit si pak nějakou lahůdku nemusí být vůbec složité a příště můžete jít do toho s námi!
Recept : Dobersberský Kaiserschmarren (pro 18 lidí)
V 1litru mléka rozšleháme 650 g mouky, 16 žloutků, sůl. Zvlášť vyšleháme sníh z 16-ti bílků a přidáme do těsta s vypranými rozinkami. Pečeme na plechu v troubě ve slabé vrstvě. Po upečení vyndáme a na plechu hmotu roztrháme na kousky. Pak ještě na 5 minut dáme do trouby- upečeme dokřupava. Na talíři pocukrujeme a podáváme s jablečným pyré.Autor : Muži v akci


Slavonice na okraji zájmů …………????? 07.04.2012Tak opět dostane naše město novou ránu. Krajánci, potažmo Ti, co řídí stát - vyšší politici, rozhodli, že vlaky, které jezdí do Slavonic a ze Slavonic začnou postupně rušit!! Viz níže. Zajisté toto rušení nemá se strategií rozvoje Slavonic nic společného. V žádném rozvojovém materiálu regionu jsem to nenašel. Místní se k tomu možná vyjádří, to bude tak všechno co mohou dělat, neboť už předem je rozhodnuto a od 10. 6. 2012 to bude možná pod pojmem dočasně, ale jak my víme, budou spoje natrvalo zrušeny. Logické? Nerozumím tomu. Vlastně asi módně, Kalouskovic ekonomika. Kraj dotuje přes zimu spoj Raabs – Telč, kde nikdo nejezdí, ale tam platí, to jsou prostředky EU, ty nás tolik nebolí. Jen až přijde EU audit!! Ano vlakem taky moc lidí nejezdí, ale nahrazovat spoje autobusy nevidím šťastné, ba naopak, přímo nevhodné. Proč? Mnoho lidí tady ve Slavonicích bojuje za snížení průjezdnosti těžkých vozidel a tak k tomu ještě přidáme autobusy, jen ať je ta doprava ještě hustší. Opět nerozumím!! Vím jen, že doprava silniční má menší náklady na jeden kilometr, než železniční, to ano. Ale pozor to musíme počítat, jak jsou ničené silnice, kolik oxidů se spálením nafty dostane do našeho okolí, co tady dýcháme, velká nemocnost, jak se zhorší bezpečnost pro naše děti, obyvatele co žijí na trase, atd. To bohužel už nikdo nevidí. Navíc, slavonická železnice letos slaví 110. výročí vybudování Waidhofen - Kostelec a k našemu městu konečná či přestupní stanice vždy patřila.
Zrušené vlaky od 10. 6. 2012
28301 zrušeno v úseku Dačice město – Slavonice s příjezdem do Slavonic 6:40
28327 zrušeno v úseku Dačice – Slavonice s příjezdem 20:47
28365 zrušeno, poslední večerní spoj 22:50
28300 zrušeno v úseku Slavonice – Dačice, první ranní spoj 4:22
28360 zrušeno druhý ranní 5:37
28330 pojede již ze zastávky Dačice město
28364 zrušeno s odjezdem 21:10 ze Slavonic


Autor : VPS


Poděkování patří hlavně těmto šikulkám................ 28.03.2012

To jsou ony, které nehledí na svůj čas a chtějí nezištně pomáhat, těm všem, kteří to potřebují. Děkujeme Vám nejen my, ale hlavně ti Kulíšci, co dárečky od Vás dostali. :=)Setkání tvořivých žen –Motalinek - SLAVONICE 22. -25. 3. 2012

Seznam zúčastněných žen v projektu Něco pro kulíšky – Mámy pro mámy


1. Petra Knoblochová, Praha
2. Eva Hájková, Kladno
3. Jitka Červená, Kladno
4. Miloslava Bernardová, Kladno
5. Eva Svobodová, Jelemek u Prachatic
6. Pavla Štětinová, Peruc
7. Renata Černá, Krušovice
8. Liběna Plačková, Stuttgart
9. Drahomila Kramplová, Hrušovany u Chomutova
10. Vlasta Fikrtová, Brodec
11. Jiřina Vlková, Kožlany
12. Klub šikovných žen, Kožlany
13. Emilie Skoupilová, Libina
14. Jaroslava Cíchová, Kopřivná
15. Marta Válková, Valašská Bystřice
16. Pavla Křížová, České Budějovice
17. Jiřina Špringerová, Slavonice
18. Vítězslava Benešová, Slavonice
19. Hedvika Dvořáková, Stálkov u Slavonic
20. Dáša Mašková, Plzeň
21. Jitka Vavrušková, Dačice
22. Adéla Koniarová, Řepníky
23. Jitka Smrkovská, Praha
24. Hana Kovaříková, Ratiboř
25. Božena Daňková, Vrbno pod Pradědem
26. Zdeňka Feriančíková, Třeboň
27. Martina Haklová, Horní Lochov
28. Hana Šolínová, Třebechovice pod Orebem
29. Marie Sedláčková, Blanné u Znojma
30. Dagmar Štrynková, SlavoniceAutor : Vítězslava Benešová


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48©2002-2015 VPS :: design by schiffo.
czech version english version german version