VPS - VOLBA PRO SLAVONICKO
novinkyo nasclenovedokumentyakceprojektygalerieodkazykontakt 
P O T M

B L E S K O V K Y
27.06.2015 - Cyklisté pozor super nabídka na poslední chvíli. Poslední dvě místa na cyklozájzd o prázdninách do Mariazell. Neváhejte, sleva možná. Pište hned.
05.06.2015 - Otevírání cyklostezky po bývalé železnici. Neděle 14. června, v 11.00 na vlakovém nádraží v Dobersbergu. Doprovodné aktivity z obou stran. Všichni cyklisté dostanou malý dárek.
02.06.2015 - Dnes se uvolnila dvě místa na cyklozájezd o prázdninách do známého Mariazell v Rakousku.Pokud se chcete ještě přidat, tak se obratem přihlašte. Kdo dřív, ten jede.
25.05.2015 - Poslední informace k cyklovýletu do Ybbstalu najdete v sekci NOVINKY
25.05.2015 - Poslední informace k cyklovýletu do Ybbstalu najdete v sekci NOVINKY


A N K E T A

Slavonická Renesanční Společnost
Oficiální stránky města
TJ Sokol Slavonice
Vnorovice
CKNW
Slavonice PMS
Slavonicke srazy motalinek

NOVINKY


Víkendové střípky ze stopy v příhraničním regionu 19.01.2013

Třetí lednový víkend se poprvé v letošní sezóně dalo konečně na Slavonicku, Rudolecku, Staroměstsku vyjet na běžkách. Velkou zásluhu na realizaci měl pan Miloš Dvořák, který nelenil a v pátek do půlnoci projížděl všechny zimní běžecké trasy v regionu. Protože kilometrů to bylo opravdu hodně, tak ještě v sobotu časně ráno doladil stopy v okolí Matějovce. O víkendu tak vyrazily stovky lyžařů do perfektně upravených a nažehlených stop. V sobotu i v neděli si tak mohla většina příznivců běžeckého lyžování vychutnat pocit dokonalé běžecké stopy tak, jak je tomu třeba na horách. Kolem Matějovce a Stoječína to byla dokonce stopa obousměrná. Všechny těšilo počasí, bylo totiž bezvětří a jenom několik málo stupňů pod nulou. Stopa byla tak úžasná, že to po ní jelo téměř samo (na modrý Swix – extra) a dokonalost byla završena možností se cestou občerstvit jak v Holubníku, tak ve Starém Městě. Zde se posedělo obzvlášť dobře, protože gulášek byl dokonalý. Pravidelné informace o stavu lyžařských stop máte možnost sledovat na webu Starého Města p. L., Volby pro Slavonicko a slavonického Íčka. Nebojte se připojit k vyznavačům běžeckého lyžovaní, neboť stopy, které Vám připravil pan Dvořák, jsou opravdu výborné. Věřme, že sněhu ještě trochu připadne. Pozor na úsek z Maříže na Trojmezí, kde stopy jsou vyhrnuté lesní technikou. Ještě jednou poděkování od nás běžkařů, panu Dvořákovi, za páteční obětavou noční úpravu běžeckých tras, ale i obcím, které tuto službu finančně zajišťují.

Autor : Jiří Beneš


Slavonice zpívaly koledy pod vánočním stromem 27.12.2012

Město Slavonice, MĚKS, Volba pro Slavonicko tradičně v adventním čase, společně s Mateřskou školou Slavonice, připravily pro širokou veřejnost, zpívání koled pod vánočním stromem ve Slavonicích. Letos navíc svými koledami podpořili organizátoři celorepublikový projekt Česko zpívá koledy. Mateřská škola si připravila s dětmi známé vánoční koledy. Mladé zpěváčky i všechny ostatní, doprovodila i letos paní Eva Nováková ze ZUŠ v Dačicích se svými žáky. Úvod obstaral zvonkový průvod, který se od radnice přesunul k vánočnímu stromu a koledy se následně rozezněly po celém náměstí. Dárečky od Andělů, pro více jak 100 dětí, rozzářily očka a potěšily mladé zpěváčky. K dětem z MŠ se postupně přidali i starší školáci a ostatní příchozí. Zpívání ve Slavonicích má již dlouhodobou tradici a získává si stále větší oblibu. Následně se otevřela v muzeu vánoční výstava, nasvítil se krásný vánoční strom a vánoční atmosféra mohla naladit pohraniční město do sváteční nálady.

Autor : tým VPS


Evropský vlak speciál, přijel na třetí kolej do stanice Slavonice… 18.12.2012

Občanské sdružení Volba pro Slavonicko se v polovině roku rozhodlo pokračovat ve svých vzdělávacích aktivitách. Na mezinárodním společném workshopu bylo dohodnuto s rakouským spolkem Verein PRO Thayaland + navázat užší spolupráci i s Mateřskou školou Slavonice a podpořit zájem o knihu již u dětí předškolního věku. Do této mateřské školy docházejí i děti ze sousedního Rakouska a tak se partneři dohodli, že projekt se vyzkouší v mezinárodní rovině. Plánovaný projekt je určen pro děti ve věku 2-8 let a má být motivací ke dvojjazyčnému čtení. Cílem a zaměřením projektu je zvýšit úroveň čtenářské gramotnosti žáků podle současných odborných poznatků, rozšířit kvalifikaci pedagogických pracovníků, zpracovat a inovovat metodické a výukové materiály včetně webových aplikací. Rozvoj a podpora čtenářské gramotnosti jsou předpokladem k osvojení klíčových kompetencí, které jsou nedílnou součástí vybavenosti jedince a jeho uplatnění na trhu práce. Tak, jak jsou stavebnice důležité pro rozvoj motorických dovedností, tak i čtení knížek napomáhá k rozvoji zejména verbálních schopností, ale i dalších (sociálních dovedností, empatie, vcítění se do druhých, koordinace oko-ruka aj.) Proto by si knížky a čtení pořád měly najít místo v našem výběru toho, jak užitečně a plnohodnotně trávit čas se svým potomkem. Když se nám už dítě narodí a hezky nám roste, tak by samozřejmě začít mu číst v šesti letech bylo malinko pozdě. Přípravná fáze projektu.
Členové občanského sdružení Volba pro Slavonicko ve spolupráci s rakouským partnerem Verein PRO Thayaland +, postupně do projektu skenují obrázky z dětských knih k následnému promítání na plátno. V ČR se představí rakouské knihy a v Rakousku knihy české, což významně podpoří vzájemné kulturní poznávání.
Dobrovolníci, nejlépe rodiče, čtou nebo vypráví příběh k těmto promítaným obrázkům a celý příběh je podtržen hranou hudbou, která se mění podle charakteru příběhu. Je zde tedy několik vjemů (dva vizuální - čtenáři a promítané obrázky a dva sluchové - čtený text a hudba) a dítě si tyto vjemy spojí v jednu ucelenou informaci. Čtenáři dostanou texty s vyznačenými úseky, které čtou a s poznámkami pro hudební prostor. Všechny vjemy jsou pro děti velmi důležité, čtení musí být opravdové, se správnou modulací hlasu, zřetelné a přiměřeně hlasité. Čtený text rozdělit do částí podle potřeby dětí tak, aby se mohly protáhnout a znovu zaujmout pozici diváka. Po ukončení příběhu se provede kontrola pochopení obsahu textu. Budou následovat další aktivity vyplývající z textů, z potřeb dětí z momentálně vzniklé situace. Zde je velmi vhodné zapojit pedagogy, kteří umí úžasně improvizovat. Nesmíme opomenout představit čtenáře a poděkovat jim za jejich čas o ochotu dětem předčítat. Možný je i rozhovor s nimi, vhodná témata: jejich vztah ke knize, kdo jim četl, když byli malí, jak se jim čtení u nás líbilo.
Pak budou mít děti dlouhodobě využívat představovaných knih. Prohlížení německých knih, krátká předčítání úryvků (i v originálu) Pro děti je zážitek mít knihu, poznat knihu a držet knihu, ukazovat ostatním, vymýšlet vlastní děj „číst“. Povídat si o ilustracích, hledat podobnost mezi českými a cizími knihami.
Po prvních testech v úzkém okruhu se dá říci, že děti velmi rychle získávají motivaci pro knihu a rychle se do ní samy ponoří.
První setkání úspěšně proběhlo v adventním čase
V předvánočním čase přijel do Mateřské školy ve Slavonicích vláček, který byl vypraven z vídeňského hlavního nádraží. Vezl tentokrát neobvyklý, ale velmi zajímavý náklad pro předškoláky. Přivezl velký balík dětských knih, plných krásných příběhů a barevných obrázků od rakouských sousedů. Proč z Rakouska?
Naše město leží na hranici a do školky chodí také německy mluvící děti z blízkého rakouského regionu. Samotná mateřská škola českým dětem nabízí už dlouhodobě možnost, začít si zábavnou formou osvojovat německý jazyk. Proto je potřeba dětem představovat vedle jazyka našich sousedu i jejich kulturu, tradice a životní styl. Jak jinak? Opět přijatelnou formou.
Vláček také přivezl i dospělé čtenáře, kteří byli ochotni dětem příběhy předčítat. Předškoláky, nejvíce zaujala kniha „Heidi děvčátko z hor“ a čtenáři ji proto dětem s velkým nadšením postupně předčítali. Souběžně paní učitelky promítaly veliké obrázky z této knihy na plátno, pro dokreslení příběhu a celkovou atmosféru dotvářela i hudba, kterou přímo na místě produkovala další učitelka.
Příběhy byly o dívence, která osiřela a vyrůstala u dědečka v horách, kde byla nádherná příroda. Později ji adoptovala rodina, která měla vlastní handicapovanou dívku. Po celou dobu děti pozorně naslouchaly napínavému příběhu o rakouské dívence, kdy celý příběh byl předčítán česky. Pouze hlavní postava Heidi mluvila německy a děti velmi pěkně reagovaly na už známé výrazy, či slova. Přesto jedna z paní učitelek občas dětem něco těžšího přeložila.
Čtení mělo dvě kapitoly. O přestávce se děti zapojily do hudebně pohybových aktivit, které chtěly věnovat zase na oplátku Heidi. Zajímavé bylo, jak děti odpovídaly na dotazy zjišťující pochopení obsahu přečteného textu. Svou stopu zanechala i hudba, která se měnila podle zápletky v příběhu. Po přestávce si děti vyslechly druhou část příběhu a pak se rozvinula diskuse o tom, co je u nás rozdílného, co se nám líbilo, jaká jména si děti pamatují více, či méně, do jaké doby příběh zapadá.
Když bylo čtení ukončeno, paní učitelka požádala děti, aby jim představily čtenáře a pověděly, co o nich ví. Protože čtenáři byli vesměs rodiče dětí, tak bylo velmi milé poslouchat, s jakou hrdostí děti o svých rodičích mluvili, jak je těšilo, že právě jejich rodič byl ostatními kamarády tak obdivován. Jedním ze čtenářů by i místostarosta města Slavonice, kterého děti dobře znají, neboť často a úzce s mateřskou školkou spolupracuje. Děti nadšeně tleskaly odcházejícím čtenářům a volaly, aby opět brzy přijeli. Každé z dětí si přálo, aby právě jejich rodič seděl příště na místě čtenáře, aby i on mohl svým kamarádům ukázat, jak krásně čte a pak jej představit stejně pěkně jak to již udělali dnešní aktéři.
Trochu skrytě se možná tvářily impulzy, které však zanechaly v dětech hlubokou stopu. Byla to nejen neznámá příroda, kterou Heidi v horách obdivovala, ale i těžký život v horách a to hlavně v době tuhé zimy. Děti se pozastavily i nad tím, že vlastně Heidi neměla ani maminku ani tatínka a přesto se těšila z lásky dědečka, o kterém si ostatní mysleli, že je podivín a nemá nikoho rád. Ve druhém příběhu byl silný impulz poznání, že jiné děvčátko je upoutáno na vozík a nemůže si užívat poskakování a běhání stejně jako Heidi. Empatické projevy některých dětí byly velmi hluboké.
Celý projekt je v testovací fázi. Byl záměrně začleněn do prostředí mateřské školy, aby byl přijat dětmi a zároveň jejich rodiči. Pokud bychom začínali s projektem v čase, kdy nejsou děti ve školce, myslíme si, že zájem o tuto akci by nebyl tak velký. Dnes víme, že se jednalo o vydařenou a přínosnou akci. Pokračování bude nejen v dalších školkách v regionu, ale jistě opakovaně i v té naší a později i pro celou veřejnost. Rádi bychom do akce zapojili nejenom předškolní děti, ale i děti školního věku, ideálně v doprovodu jejich rodičů s tím, že se budou předčítající v této aktivitě střídat.
Tento projekt je realizován ve spolupráci s neziskovou organizací Volba pro Slavonicko, která má ve svém programu vzdělávaní dětí a je nositelem projektu, který byl podpořen Evropským fondem pro regionální rozvoj.
Za Mateřskou školu Slavonice Mgr. Vítězslava Benešová

Autor : archiv VPS


Zimní běžecké trasy 14.12.2012

Přehled zimních běžeckých tras v regionuOkruh č. 04, 01- Dolní Radíkov-> Matějovec-> Zvůle-> Jitra (cca 9,4 km)Okruh č. 08- Dobrá Voda-> Kunějov-> Kunějovské samoty-> Dobrá Voda (cca 8 km)
Okruh č. 11- Okruh Dolní Oborou (cca 2,6 km)Okruh č. 06, (07)- Kunějov- Kunějovské Dvory- Senotín- Kunějov (cca 9 km)Okruh č. 01- Landštejn- Matějovec (1) (cca 6,7 km)Okruh č. 01, 02- Landštejn- Matějovec (2) (cca 10,6 km)Okruh č. 03, 01- Matějovec- Stoječín- Matějovec (cca 5,2 km)
Okruh č. 09- Nová Bystřice- Hradiště- Nový Vojířov- Lesní hotel Peršlák- Nová Bystřice (cca 12,5 km)

__________________________________________________________________Okruh č. 01- Slavonice- Staré Město pod Landštejnem (cca 8,4 km)Okruh č. 01- Staré Město pod Landštejnem- Landštejn (cca 3,5 km)Okruh č. 10- Štamberský okruh (cca 3,3 km)Okruh č. 05- malý okruh Zvůle (cca 4,2 km)
Podrobnosti hledejte na :

http://zbt.skibystrice.cz/balicek.zip

Autor : Jirka


BALATON 2013- kola, brusle, termály, pěší turistika, relax 10.11.2012

!Májový Balaton a termály v Maďarsku pětidenní!

Pro velký zájem si Vás dovolujeme pozvat opět na kolo, brusle s relaxací -
do Maďarska

Termín: 1.5 – 5. 5. 2013 letos o den více!!!
(pozor !!! čtvrtek, pátek jsou pracovní dny)

Odjezd ve středu: 1.5. : 6.15 Dačice - Horní náměstí, nakládání kol již od 5.30
6.50 Slavonice - autobusové nádraží
7.10 Dobersberg- benzínka


Cena : po slevě - 4.100 Kč (doprava, průvodce, ubytování, včetně polopenze!! )

Návrat: v neděli 5. 5. v 21.00 do Slavonic a Dačic
Možnost proplacení fakturou z FKSP
!!!Platba: záloha 3.000 Kč do 31.1. 2013!!!
!!!Doplatek 1.100 Kč do 31. 3. 2013!!!
Sparkasse č.ú. 7100004422/7940 var. symbol : 1052012 - pište tam jména!!
Zájezd je určen hlavně pro cyklisty, ale i in-line bruslaře .
Po celou dobu bude k dispozici autobus. Podrobný kulturní program upřesníme i dle Vašich zájmů a požadavků. Nezapomeňte pas či občanský průkaz!!!!
Pojištění: v případě zájmu si sjednává každý sám!!!


Malá charakteristika : Pohodová cyklistika kolem jedinečného stepního jezera kam se jezdilo a dnes už zase jezdí. Pohodové cyklovýlety kolem 77 km dlouhého "maďarského moře". Balaton, zasazený v krásné přírodě, je pro cyklisty přímo ideálním místem s vyspělou infrastrukturou. Hrady a zámky, maďarské vesničky, vinice a sady, výhledy na jezero, termální jezera a jeskyně, pláže, koupání. Balaton je bezesporu nejnavštěvovanějším místem v Maďarsku, nejen samotné jezero, ale i města a místa v jeho bezprostředním okolí. Voda v jezeře se v létě podobá teplotám Karibiku, čisté pláže a přístavy s příznivými cenami. Příroda obdarovala Balaton až marnivým nadbytkem přírodních krás. Kdo se jimi chce pokochat, udělá dobře, když nejprve vyhledá některou z nespočetných vyhlídek, a nebude na škodu, když si s sebou vezme i fotoaparát. Rozvoj cyklostezek, k němuž dochází v posledních letech, usnadňuje poznávání tohoto kraje na kole.
!!!Organizace a propozice!!!
Středa 1.5.: Příjezd autobusem do Zánka na severozápadním břehu Balatonu
Vykládání kol, ubytování. Odpolední projížďka cca 30 km.
Ubytování na stejném místě 4x , 2 - 4 lůžkové apartmány o samostatných ložnicích s kuchyní, koupelnou a WC.
Polopenze zajištěna pro všechny, v ceně po celé čtyři dny!!!

Čtvrtek 2.5.: snídaně
1.trasa kolem Balatonu – prozkoumáme nové trasy na východní části přejezd přes poloostrov Tihany. Termální lázně
Pátek 3.5. snídaně, dokončit jihozápadní část Balatonu. Do Keszthelynu a případně do termálních lázní
Sobota 4.5. volné ježdění dle zájmu kombinace s vlakem a busem
Neděle 5.5. je možnost udělat lázně - dle domluvy a počasí.
14.00 nakládání kol a návrat do ČR

!!!Možnost individuálních výletů!!!
Lázně Hevíz
Je to jedinečné horke přírodni jezero s velice dobrou
léčivou vodu.
POZOR!!! Hloubka jezera je
několika desitek metrů! Takže doporučujeme lidem co umi plavat, nebo na
miste si mohou půjcit speciálni kruh.
můžeme vykoupat za libovolného počasi.
Informace o láznich najdete zde:

Vstupy zjistíme na místě dle zájmu- nejsou v ceně zájezdu!!!


Přihlášky: raději dřív( už je jich 15) s datem narození, bydlištěm a číslem dokladu, na který cestujete poslat
mailem, telefonicky, nejdéle do 31.1. 2013 včetně zálohy !!!
Seznam dle došlých přihlášek!!
Stravování - polopenze pro všechny v ceně !!!, možnost uvařit si kávu, čaj, atd. - zařízená kuchyně v apartmánu
Nápoje vezeme s sebou - možnost nákupu v autobusu
Cena zahrnuje
• dopravu včetně dopravy kol v přívěsu, Štefl – tour - Dačice,
• 4x ubytování ve 2 - 4 lůžkových apartmánech, polopenze
• průvodce, informační materiály a mapy tras.
• Cena nezahrnuje
• vstupy do objektů, zámků a muzeí, termálů, lodní dopravu
• pojištění léčebných výloh pro danou aktivitu
Informace : Jiří Beneš – tel: 606630399, befuc@centrum.cz
Jaroslava Šteflová 384420361 cestovka@stefl-tour.czVelmi příjemné prostředí kde se budeme stravovat

Bezplatné sportovní a jiné možnosti:
- používání vlastní pláže (možná, že v květnu už bude možnost
i vykoupat se v Balatonu),
- venkovní sportovní hřiště: volejbal, streetbal, košíková, travnaté
fotbalové hřiště, plážový volejbal a nohejbal, lesní tělocvičná dráha a mnoho dalšího).Autor : SPORTTÝM VPS


Motalinky šily pro novorozence 09.11.2012

- tisková zpráva
MÁMY PRO MÁMY opět pomáhaly. Vítězslava Benešová předala polohovací polštáře a zavinovačky oddělení pro nedonošené děti v jindřichohradecké nemocnici staniční sestře Janě Batókové.
Na rukodělných kurzech ve Slavonicích vznikají výrobky, které pomáhají předčasně narozeným miminkům, jejich maminkám, ale i zařízením, která se o ně starají. Oddělení pro nedonošené novorozence jindřichohradecké nemocnice obdrželo v rámci projektu Mámy pro mámy dar v podobě kojících a polohovacích polštářů a zavinovaček. „Loni jsme se projektu účastnili poprvé a porodnici jsme věnovali zavinovačky," uvedla Vítězslava Benešová z občanského sdružení Volba pro Slavonicko, která zaštiťuje rukodělné kurzy Motalinek, kde tyto výrobky vznikaly.
„Mámy pro mámy je celorepublikový projekt, do kterého se v současné době zapojuje již jednadvacátá nemocnice," řekla hlavní koordinátorka Michaela Lískovcová. V hradecké nemocnici převzali dvě velké a šest menších kojících polštářů, polohovací polštářky pro novorozence a šest zavinovaček. „Podkovičky, tedy polohovací polštářky pro novorozence, nám skutečně vytáhnou trn z paty, protože ty, které v současnosti používáme, již dosluhují," uvítala nové vybavení staniční sestra Jana Batóková.

Autor : Vítězslava Benešová


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48©2002-2015 VPS :: design by schiffo.
czech version english version german version