VPS - VOLBA PRO SLAVONICKO
novinkyo nasclenovedokumentyakceprojektygalerieodkazykontakt 
P O T M

B L E S K O V K Y
05.12.2014 - Celorepublikový sněm Nordic - Walkigu rozhodl, že jedno zatavení celorepublikové TOUR bude ve Slavonicích o víkendu 25.- 26.4.2015. Těšíme se již dnes na setkání a vaši účast.
05.12.2014 -
07.10.2014 - Volba pro Slavonicko zve na podzimní řemeslné dílny "Motalinek" 16.10. 2014 . Více v sekci Novinky.
10.09.2014 - Pozvánka na tenisový turnaj do Litohoře. Podrobnosti v sekci novinky. Všichni jste srdečně zváni,bohatý doprovodný program.
10.09.2014 - Projedete jedinečnou rakouskou vinařskou oblastí Wachau. Úroda tam dozrává, výborných švestek je kolem cyklostezky právě nyní dostatek, rovněž i vinné hrozny už mají pěknou velikost. Více v sekci Novinky.


A N K E T A

Slavonická Renesanční Společnost
Oficiální stránky města
TJ Sokol Slavonice
Vnorovice
CKNW
Slavonice PMS
Slavonicke srazy motalinek

NOVINKY


Město zpívá koledy u vánočního stromu 02.12.2014Město Slavonice, MĚKS, Volba pro Slavonicko tradičně v adventním čase, společně s Mateřskou školou Slavonice, připravují pro širokou veřejnost, zpívání koled pod vánočním stromem ve Slavonicích. I letos budeme svými koledami podporovat celorepublikový projekt Česko zpívá koledy. Mateřská škola si připravila s dětmi známé koledy a vystoupí se svým programem v pátek 19. 12. od 16.00. Mladé zpěváčky a všechny ostatní, co budou s námi zpívat na slavonickém náměstí, bude doprovázet i letos paní Eva Nováková ze ZUŠ v Dačicích. Předehrou bude zvonkový průvod od radnice k vánočnímu stromu. Volba pro Slavonicko zajistila pro děti i dárečky ve spolupráci s městem, Sparkasse Dačice a pojišťovnou Generali. Budeme rádi, když k nasvícenému stromu přijdete a podpoříte mladé zpěváčky i Vy, zazpíváte si známé koledy s dětmi. Zpívání ve Slavonicích má již dlouhodobou tradici a získává si stále větší oblibu. Je potěšitelné, že i ostatní města v České republice, možná po vzoru Slavonic, se pomalu rozezpívávají s koledami v adventním čase.. Takže, kdo má chuť si zazpívat s dětmi, přijeďte na náměstí k ozdobenému vánočnímu stromu do Slavonic.

Autor : tým VPS


Nordic - Walkingové hodnocení a plán na 2015 02.12.2014Zápis z Členského shromáždění Českého klubu nordic walking

Datum a místo konání: Dejvická sokolovna, 23.11.2014, 15 hodin

Přítomni: Radek Douša, Gábina Janoušová, Jitka Hadová, Jirka Bartošík, Veronika Tučková, Jan Čermák, Alena Čermáková, Lucie Habáňová, Pavel Habáň

Omluveni: Urbánkovi, Benešovi, Kotasovi, Štěpánka Svobodová, Petra Hamerská, Ivana Černíková, Mirek Levek

Program:

Zhodnocení dosavadní činnosti CKNW
Novinky v činnosti CKNW

Předseda CKNW R.Douša přítomné informoval o dosavadní činnosti CKNW a Novinkách v činnosti CKNW v roce 2015

- změna sídla CKNW
- změna stanov CKNW (nová právní úprava) bude provedena v průběhu roku 2015
- spolupráce a podpora regionálních klubů, sdružení a spolků s podobným zaměřením
- výhody pro instruktory ČKNW sportovní vybavení se slevou od Prosportu.
- proveden průzkum ohledně zájmu o členství v CKNW – velmi malá a negativní odezva – prozatím se nebude zavádět členství vč.členského příspěvku v CKNW
- snaha o spolupráce i při jiných akcích, kde je nw zahrnut
- více propagovat možnost půjčení holí za poplatek na teambuilding akce či jiné hromadné akce, které nepořádá a neúčastní se jich CKNW
- klást větší důraz na propojení webů a FB regionál instruktorů a klubů – sdílení, propagace jejich akcí, článků, tras vycházek atd.


Informace o proběhlé NW TOUR 2014

O proběhlé NW TOUR 2014 z hlediska organizace, produkce atd informovala přítomné G. Janoušová

NW TOUR 2014 – 13 akcí
- spolupráce s novými instruktory
- nové lokality – Svitavy, Řevnice, Bubovice, Hodonín, Brno – perfektní spolupráce s místními instruktory a sdruženími – jak při organizaci, značení, tak při partnerství místních společností na akci – dárky do tomboly atd. – velké poděkování Čermákovi, Urbánkovi, Iva Černíková, Mirek Levek,Kotasovi
- pokračovat v tomto trendu
- 27.12 – Zimní Družecká šlápota – velká skvěle propagovaná akce, hodně lidí – viz letáček, který bude umístěn v nejbližších dnech na webech a FB, uděláme mailing na naší databázi, budeme se účastnit

Příprava a náměty NW TOUR 2015

O připravované NW TOUR 2015 též informovala G.Janoušová. Přítomné seznámila s předběžným kalendářem akcí a jejich organizačním zajištěním. Přítomní souhlasili a dle svých možností se opět zapojí do organizace a produkce akcí ve svém regionu.Předběžný kalendář akcí je přílohou tohoto zápisu a bude též zveřejněn na webech a FB.


.

Schváleno nové složení Rady ČKNW:
Radovan Douša, Mgr. Jan Čermák, Ing. Jitka Hadová, Eva Kotasová, Miroslav Levek.

Nový úkol pro všechny členy Rady ČKNW: Průběžně podávat návrhy na rozšíření Rady o aktivní členy a instruktory nordic walkingu.

ČKNW se v letošním roce stal členem České unie sportu a podílel se na celostátním projektu Sportuj s námi. Pro rok 2015 je přihlášeno 6 akcí NW TOUR 2015 do tohoto projektu.

Předběžný plán akcí NW TOUR 2015


18.4.2015 PRAHA – Kunratice25.4.2015 SLAVONICE1.5.2015 UNHOŠŤ – Unhošťské mlýny9.5.2015 TÁBOR (Otevření turist.sezóny)17.5.2015 BŘEZOVÁ U SOKOLOVA (Celostátní setkání příznivců nordic walkingu)


23.5.2015 BRNO6.6.2015 KARLŠTEJNSKO – Bubovice, Srbsko, Karlštejn


28.,29.6.2015 KOKOŘÍNSKO, MALOSKALSKO29.8.2015 ADRŚPACH – Police nad Metují
(horolezecký festival,doprov.program)19.9.2015 KLADNO – po stopách zašlých důlních dílech v okolí
Kladna


10.10.2015 ÚJEZD U PRUHONIC


17.10.2015 BRDY


24.10.2015 PRAHA – Divoká Šárka
14.11.2015 JIŽNÍ MORAVA – Břeclavsko – PÁLAVA

Autor : Jirka Beneš


Řemesla kralovala v renesančních Slavonicích 22.10.2014


Občanské sdružení Volba pro Slavonicko je hlavním propagátorem myšlenky, navrátit do tohoto renesančního města řemesla jako inspiraci pro výchovu a vzdělávání. Bude to zajisté dlouhá cesta, ale i dnešní děti rády pracují rukama, jen nemají díky všem technickým vymoženostem, tu možnost. Ztrácejí zručnost a dovednost. Řemesla vždy byla důležitá a neměli bychom dovolit jejich zánik. Byla spjata s obživou, práce na výrobcích byla a je schopnost vkládat do čehosi, tvořivost, cit, umění a krásu a energii.
Um se nedá popsat, um se musí naučit. Každý z nás ví, pokud se záměr podaří, získává člověk uspokojení z práce a nový impuls se stále zdokonalovat, tvořit něco dalšího, lepšího, dokonalejšího a neobjeveného.
Dokonalost výrobků, které se při podzimních dílnách ve Slavonicích podařilo zhotovit, ověřily staleté „vymakané“ postupy, zkušenosti, které se přenášely z generace na generaci. Celý víkend, od čtvrtka do neděle, se usilovně tvořilo v hotelu Arkáda, kde našli všichni účastníci dostatek prostoru pro různé dílničky.
Účastníci přijeli z celé republiky, přijeli do Slavonic už po čtrnácté. Věřte, že tradice jsou v každém koutě naší vlasti jiné. A to je právě to kořeníčko, kdy každý přiveze něco z toho svého a zde se podělí o své dovednosti s ostatními. O tyto kurzy byl obrovský zájem. Postupně se do dílen zapojilo více jak 40 účastníků. Zpestřením byla podrobná přednáška o využití konopí v běžném životě, s Michalem Rumanem.
Příště chceme představit další práci našich předků, která formovala i prostředí, v němž žijeme. Dodnes se ve Slavonicích pyšníme starobylými památkami a i jinými řemeslnými a technickými předměty.
Pokud se však rozhlédneme nyní kolem sebe, v dnešním technickém světě, vidíme, že výrobky vznikají cíleně nedokonalé, aby brzy zestárly, ztratily funkčnost a byla nutnost nového nákupu. I to souvisí s odčerpáváním neobnovitelných zdrojů a vysáváním naší planety. Proto přáním organizátorů ze slavonické volby je i nadále nahlížet do světa řemesel našich předků, dát možnost tvořit i mladým a všem co mají zájem o tuto činnost. Vždyť přece řemeslo nemá jen zlaté dno, ale má i tradici a perspektivu.Autor : Motalinky


Volba pro Slavonicko zve na podzimní řemeslné dílny 07.10.2014

Volba pro Slavonicko chystá další, již 14. setkání lidí, se zájmem o rukodělné práce. V rámci setkání budou probíhat kurzy, které mají stále ještě volná místa. Přihlásit se ještě můžete na tyto kurzy:
Program:
Čtvrtek 16. 10. 2014
13,00 – Šijeme polštáře s Květkou
18,00 Pilates
Pátek 17. 10. 2014
9,00 Překvapení – setkání s autorem knihy Cannabis – Konopí a předseda o.s. Konopa –
Bc. Michal Ruman – co nevíte o konopí – jak ho používat v kuchyni, jeho dopad na zdraví 13,00 – Šijeme polštáře s Květkou – pokračování
Neorganizované kurzy SAMYSOBĚ
17,00 DIVOKÁ KARTA - Setkání s jasnovidnou ženou. Chcete vědět, co o sobě nevíte, na co si máte dávat pozor, jak se stravovat, jste zdravé, co je to aura, čakry, máte svého anděla……… a odpoví na všechny vaše připravené otázky. Akce bude pouze pro vás, které se samy rozhodnete – 50 Kč. Prosím, přihlaste se mi do mejla: benesova@msslavonice.cz
Sobota 18. 10. 2014
9,00 Čínská medicína jako nástroj na udržení zdraví – Fišarka
13,00 Výprava do prostředí kde vychází Pravý domácí časopis.
19,00 Kolečko
Neděle 19. 10. 2014
9,00 – dokončování prací
Další kurzy jsou již obsazeny. Během setkání bude zařazena i NW vycházka kolem Slavonického potoka. Kompletní program tohoto setkání, najdete na stránkách VPS: www.slavonice-vps.info Součástí setkání je i malá prodejní výstava. Přijďte se tedy klidně podívat a zakoupit si něco, co vám udělá radost. Organizátoři z VPSAutor : Motalinky


Mezinárodní festival tenisu Českokanadský-Thayaland MASTERS 10.09.2014


Mezinárodní tenisový MASTERS
25. let sportovní spolupráce od odstranění železné opony
TERMÍN : 27.9. 2014

MÍSTO KONÁNÍ : Litohoř, sportovní areál Sport - Land se nachází v 2 km vzdálené obci od města Moravské Budějovice (směr Praha - Jihlava – Znojmo) 8 antukových tenisových kurtů s umělým automatickým zavlažováním

ÚČASTNÍCI : cca 24 hráčů z CZ a 24 z AT dle přihlášek
PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK : Pavel Doležal, Jiří Beneš, Richard Tůma
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK : 26. 8. 2014 v 18:00 hod.

ŘEDITEL TURNAJE : Ing. Vladimír Říha předseda TJ Centropen Dačice
Ostatní činovníci: Mgr. Jiří Beneš, Mgr. Vítězslava Benešová, Ing. Richard Tůma, Pavel Doležal

Organizátoři: Volba pro Slavonicko, TJ Centropen Dačice

HRACÍ SYSTÉM TURNAJE : turnaj ve čtyřhrách základní skupiny každý s každým ( počet gamů bude upřesněn na začátku turnaje ), pak pavouk hlavní soutěže a pavouk útěchy

PREZENTACE PŘIHLÁŠENÝCH : 27. 9. 2014, 8:00 - 8:30 hod.

HRACÍ MÍČE : Wilson US Open

STARTOVNÉ JEDNOTLIVCI: CZ = 350,- Kč , AT = 15,- Euro
BUFET - RESTAURACE v místě : možnost dalšího občerstvení
CENY : poháry, věcné ceny
INFORMACE : Jiří Beneš- befuc@centrum.cz, Pavel Doležal dolbi@tiscali.cz

Autor : Jirka


ZAMYKÁNÍ CYKLOSEZONY S VPS 10.09.2014
Závěr cyklistické sezóny nejen s Rainerem 
za vínem do Wachau, sportem a kulturou do Mauthausenu, Ybbsu, Melku…….
Termín 4. 10. – 5. 10. 2014
Odjezd z Dačic- Horní náměstí sobota. v 7.00 hod
Slavonic v 7.30 hod a z Nové Bystřice v 8.00 hod.
INFORMACE
Projedete jedinečnou rakouskou vinařskou oblastí Wachau. Úroda tam dozrává, výborných švestek je kolem cyklostezky právě nyní dostatek, rovněž i vinné hrozny už mají pěknou velikost. Nahlédnete do nejznámějších vinařských sklepů, které jsou otevřené a připravené na košt.
Start naší jízdy, pokud bude pěkné počasí, bude v Mauthausenu - známý velký koncentrační tábor, (možná prohlídka) dále do Ybbsu a závěr bude v Melku, cca 66 km pohodově z kopce. Pokud by mělo být moc nevlídno, tak trasu zkrátíme, nastoupit se dá kdekoliv u Dunaje, možností je dost.
Druhý den pojedeme směrem na Videň a dorazíme do vinařského Unterwölbling, kde má známé Vláďa Říha a už objednal lehké občerstvení a dobré vínko. S některými jsme tam byli na koštu už v loňském roce a nemělo to chybu.
V neděli plánujeme odjezd z Unterwölbling mezi 16. a 17. hodinou.
Mapy jsou kolem Dunaje v infocentrech pro Vás připraveny, ale není kde zabloudit. Každý si pojede podle vlastních sil a hlavně, podle toho, co si chcete prohlédnout. Kolem Dunaje si můžete cestovat samostatně. Do ubytovny večer dojedete.
Po celou dobu bude k dispozici autobus. Podrobný program upřesníme i dle Vašich zájmů a požadavků. Nezapomeňte pas či občanský průkaz!!!! Vezměte si do ubytovny také domácí obuv a ručníky. Počítejte s tím, že ubytování bude v pokojích po 4 – 6, jak jsme předem avízovali!
Pojištění: si sjednává každý sám!!!
Doporučuji si vzít kapesné v Eurech na nějaké drobné občerstvení. Počítejte s tím, že tentokrát nebude večeře. Bohatá snídaně v neděli bude.
Vstupy nejsou v ceně zájezdu!!!
Nápoje vezeme s sebou (pivka, limo i nějaké víno, káva, drápek) - možnost nákupu v autobusu. Jirka Bastl Vás ochotně obslouží.
Přejeme Vám slunečný, příjemný a klidný zájezd, málo defektů, buďte tolerantní, opatrní jeďte na pohodu a neriskujte!! Nejsme žádná cestovka, nebojte se problémy sdělit, řešení najdeme společně.
!! Rainer Vás protáhne večerním Melkem !!
!! Kdo má zájem, může se rychle přihlásit na adrese: befuc@centrum.cz nebo na tel 606 630 399. Po potvrzení volného místa budete vyzváni k zaplacení.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, včetně kol, 1x ubytování ve 4 a 6ti- lůžkových pokojích s vydatnou snídaní, mapy, průvodce z Rakouska
! Cena : 1.300 Kč !!Kdo se přihlásí dříve, ten má přednost!
Platba na účet: do 25. 8. 2014 Volba pro Slavonicko - pište tam své jména!!
Číslo účtu:515817183/0800
Zájezd je určen hlavně pro cyklisty, ale i pro in-line bruslaře.
Po celou dobu bude k dispozici autobus. !!! Nezapomeňte pas či občanský průkaz, ručníky a domácí obuv !!!
!!! Pojištění: si sjednává každý sám !!!

Ostatní dotazy před odjezdem rádi zodpovíme mailem: befuc@centrum.cz nebo telefonicky : 606630399
Váš Rainer Miksche, Vláďa Říha + Tým VPS

Autor : Jirka


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46©2002-2014 VPS :: design by schiffo.
czech version english version german version