VPS - VOLBA PRO SLAVONICKO
novinkyo nasclenovedokumentyakceprojektygalerieodkazykontakt 
P O T M

B L E S K O V K Y
21.01.2015 - Přestože paní Zima ještě neskončila svoji vládu, my už se chystáme na cykloturistiku. Pojedete i letos s námi? Nabídek máme pro Vás dost a bude na Vás jak se rozhodnete.
05.12.2014 - Celorepublikový sněm Nordic - Walkigu rozhodl, že jedno zatavení celorepublikové TOUR bude ve Slavonicích o víkendu 25.- 26.4.2015. Těšíme se již dnes na setkání a vaši účast.
05.12.2014 -
07.10.2014 - Volba pro Slavonicko zve na podzimní řemeslné dílny "Motalinek" 16.10. 2014 . Více v sekci Novinky.
10.09.2014 - Pozvánka na tenisový turnaj do Litohoře. Podrobnosti v sekci novinky. Všichni jste srdečně zváni,bohatý doprovodný program.


A N K E T A

Slavonická Renesanční Společnost
Oficiální stránky města
TJ Sokol Slavonice
Vnorovice
CKNW
Slavonice PMS
Slavonicke srazy motalinek

NOVINKY


Přátelé cyklosportu s VPS 21.01.2015

Protože od nás logicky vyžadujete termíny letošních cyklotoulek, připravili jsme pro Vás čtyři výlety. Ve zkratce posíláme přibližné trasy a termíny.
a) 30. - 31. 5. 2015 Ybbstal v Rakousku- nově otevřená cyklostezka po bývalé železnici, kolem jezera Lunzersee
b) 31.7. - 2.8. 2015 Z Mariazell po Traisenstálské cyklostezce až do města květin Tullnu, s návštěvou zahradních expozic.
c) 26. - 27. 9. 2015 dvoudenní cyklovýlet kolem Dyje. Po dosud neotevřené cyklostezce. Tentokrát jen pro VIP cyklisty( to jste pochopitelně vy všichni, co to čtete)
d) nevypustili jsme ani slíbený zájezd do Paříže. Bude jednodenní a povede do Maříže. Předběžný termín 13.6. 2015
Máte šanci se předběžně přihlásit na jednotlivé akce na adrese: befuc@centrum.cz
Propozice se zpracovávají.


Autor : JIRAI


Město zpívá koledy u vánočního stromu 02.12.2014Město Slavonice, MĚKS, Volba pro Slavonicko tradičně v adventním čase, společně s Mateřskou školou Slavonice, připravují pro širokou veřejnost, zpívání koled pod vánočním stromem ve Slavonicích. I letos budeme svými koledami podporovat celorepublikový projekt Česko zpívá koledy. Mateřská škola si připravila s dětmi známé koledy a vystoupí se svým programem v pátek 19. 12. od 16.00. Mladé zpěváčky a všechny ostatní, co budou s námi zpívat na slavonickém náměstí, bude doprovázet i letos paní Eva Nováková ze ZUŠ v Dačicích. Předehrou bude zvonkový průvod od radnice k vánočnímu stromu. Volba pro Slavonicko zajistila pro děti i dárečky ve spolupráci s městem, Sparkasse Dačice a pojišťovnou Generali. Budeme rádi, když k nasvícenému stromu přijdete a podpoříte mladé zpěváčky i Vy, zazpíváte si známé koledy s dětmi. Zpívání ve Slavonicích má již dlouhodobou tradici a získává si stále větší oblibu. Je potěšitelné, že i ostatní města v České republice, možná po vzoru Slavonic, se pomalu rozezpívávají s koledami v adventním čase.. Takže, kdo má chuť si zazpívat s dětmi, přijeďte na náměstí k ozdobenému vánočnímu stromu do Slavonic.

Autor : tým VPS


Nordic - Walkingové hodnocení a plán na 2015 02.12.2014Zápis z Členského shromáždění Českého klubu nordic walking

Datum a místo konání: Dejvická sokolovna, 23.11.2014, 15 hodin

Přítomni: Radek Douša, Gábina Janoušová, Jitka Hadová, Jirka Bartošík, Veronika Tučková, Jan Čermák, Alena Čermáková, Lucie Habáňová, Pavel Habáň

Omluveni: Urbánkovi, Benešovi, Kotasovi, Štěpánka Svobodová, Petra Hamerská, Ivana Černíková, Mirek Levek

Program:

Zhodnocení dosavadní činnosti CKNW
Novinky v činnosti CKNW

Předseda CKNW R.Douša přítomné informoval o dosavadní činnosti CKNW a Novinkách v činnosti CKNW v roce 2015

- změna sídla CKNW
- změna stanov CKNW (nová právní úprava) bude provedena v průběhu roku 2015
- spolupráce a podpora regionálních klubů, sdružení a spolků s podobným zaměřením
- výhody pro instruktory ČKNW sportovní vybavení se slevou od Prosportu.
- proveden průzkum ohledně zájmu o členství v CKNW – velmi malá a negativní odezva – prozatím se nebude zavádět členství vč.členského příspěvku v CKNW
- snaha o spolupráce i při jiných akcích, kde je nw zahrnut
- více propagovat možnost půjčení holí za poplatek na teambuilding akce či jiné hromadné akce, které nepořádá a neúčastní se jich CKNW
- klást větší důraz na propojení webů a FB regionál instruktorů a klubů – sdílení, propagace jejich akcí, článků, tras vycházek atd.


Informace o proběhlé NW TOUR 2014

O proběhlé NW TOUR 2014 z hlediska organizace, produkce atd informovala přítomné G. Janoušová

NW TOUR 2014 – 13 akcí
- spolupráce s novými instruktory
- nové lokality – Svitavy, Řevnice, Bubovice, Hodonín, Brno – perfektní spolupráce s místními instruktory a sdruženími – jak při organizaci, značení, tak při partnerství místních společností na akci – dárky do tomboly atd. – velké poděkování Čermákovi, Urbánkovi, Iva Černíková, Mirek Levek,Kotasovi
- pokračovat v tomto trendu
- 27.12 – Zimní Družecká šlápota – velká skvěle propagovaná akce, hodně lidí – viz letáček, který bude umístěn v nejbližších dnech na webech a FB, uděláme mailing na naší databázi, budeme se účastnit

Příprava a náměty NW TOUR 2015

O připravované NW TOUR 2015 též informovala G.Janoušová. Přítomné seznámila s předběžným kalendářem akcí a jejich organizačním zajištěním. Přítomní souhlasili a dle svých možností se opět zapojí do organizace a produkce akcí ve svém regionu.Předběžný kalendář akcí je přílohou tohoto zápisu a bude též zveřejněn na webech a FB.


.

Schváleno nové složení Rady ČKNW:
Radovan Douša, Mgr. Jan Čermák, Ing. Jitka Hadová, Eva Kotasová, Miroslav Levek.

Nový úkol pro všechny členy Rady ČKNW: Průběžně podávat návrhy na rozšíření Rady o aktivní členy a instruktory nordic walkingu.

ČKNW se v letošním roce stal členem České unie sportu a podílel se na celostátním projektu Sportuj s námi. Pro rok 2015 je přihlášeno 6 akcí NW TOUR 2015 do tohoto projektu.

Předběžný plán akcí NW TOUR 2015


18.4.2015 PRAHA – Kunratice25.4.2015 SLAVONICE1.5.2015 UNHOŠŤ – Unhošťské mlýny9.5.2015 TÁBOR (Otevření turist.sezóny)17.5.2015 BŘEZOVÁ U SOKOLOVA (Celostátní setkání příznivců nordic walkingu)


23.5.2015 BRNO6.6.2015 KARLŠTEJNSKO – Bubovice, Srbsko, Karlštejn


28.,29.6.2015 KOKOŘÍNSKO, MALOSKALSKO29.8.2015 ADRŚPACH – Police nad Metují
(horolezecký festival,doprov.program)19.9.2015 KLADNO – po stopách zašlých důlních dílech v okolí
Kladna


10.10.2015 ÚJEZD U PRUHONIC


17.10.2015 BRDY


24.10.2015 PRAHA – Divoká Šárka
14.11.2015 JIŽNÍ MORAVA – Břeclavsko – PÁLAVA

Autor : Jirka Beneš


Řemesla kralovala v renesančních Slavonicích 22.10.2014


Občanské sdružení Volba pro Slavonicko je hlavním propagátorem myšlenky, navrátit do tohoto renesančního města řemesla jako inspiraci pro výchovu a vzdělávání. Bude to zajisté dlouhá cesta, ale i dnešní děti rády pracují rukama, jen nemají díky všem technickým vymoženostem, tu možnost. Ztrácejí zručnost a dovednost. Řemesla vždy byla důležitá a neměli bychom dovolit jejich zánik. Byla spjata s obživou, práce na výrobcích byla a je schopnost vkládat do čehosi, tvořivost, cit, umění a krásu a energii.
Um se nedá popsat, um se musí naučit. Každý z nás ví, pokud se záměr podaří, získává člověk uspokojení z práce a nový impuls se stále zdokonalovat, tvořit něco dalšího, lepšího, dokonalejšího a neobjeveného.
Dokonalost výrobků, které se při podzimních dílnách ve Slavonicích podařilo zhotovit, ověřily staleté „vymakané“ postupy, zkušenosti, které se přenášely z generace na generaci. Celý víkend, od čtvrtka do neděle, se usilovně tvořilo v hotelu Arkáda, kde našli všichni účastníci dostatek prostoru pro různé dílničky.
Účastníci přijeli z celé republiky, přijeli do Slavonic už po čtrnácté. Věřte, že tradice jsou v každém koutě naší vlasti jiné. A to je právě to kořeníčko, kdy každý přiveze něco z toho svého a zde se podělí o své dovednosti s ostatními. O tyto kurzy byl obrovský zájem. Postupně se do dílen zapojilo více jak 40 účastníků. Zpestřením byla podrobná přednáška o využití konopí v běžném životě, s Michalem Rumanem.
Příště chceme představit další práci našich předků, která formovala i prostředí, v němž žijeme. Dodnes se ve Slavonicích pyšníme starobylými památkami a i jinými řemeslnými a technickými předměty.
Pokud se však rozhlédneme nyní kolem sebe, v dnešním technickém světě, vidíme, že výrobky vznikají cíleně nedokonalé, aby brzy zestárly, ztratily funkčnost a byla nutnost nového nákupu. I to souvisí s odčerpáváním neobnovitelných zdrojů a vysáváním naší planety. Proto přáním organizátorů ze slavonické volby je i nadále nahlížet do světa řemesel našich předků, dát možnost tvořit i mladým a všem co mají zájem o tuto činnost. Vždyť přece řemeslo nemá jen zlaté dno, ale má i tradici a perspektivu.Autor : Motalinky


Volba pro Slavonicko zve na podzimní řemeslné dílny 07.10.2014

Volba pro Slavonicko chystá další, již 14. setkání lidí, se zájmem o rukodělné práce. V rámci setkání budou probíhat kurzy, které mají stále ještě volná místa. Přihlásit se ještě můžete na tyto kurzy:
Program:
Čtvrtek 16. 10. 2014
13,00 – Šijeme polštáře s Květkou
18,00 Pilates
Pátek 17. 10. 2014
9,00 Překvapení – setkání s autorem knihy Cannabis – Konopí a předseda o.s. Konopa –
Bc. Michal Ruman – co nevíte o konopí – jak ho používat v kuchyni, jeho dopad na zdraví 13,00 – Šijeme polštáře s Květkou – pokračování
Neorganizované kurzy SAMYSOBĚ
17,00 DIVOKÁ KARTA - Setkání s jasnovidnou ženou. Chcete vědět, co o sobě nevíte, na co si máte dávat pozor, jak se stravovat, jste zdravé, co je to aura, čakry, máte svého anděla……… a odpoví na všechny vaše připravené otázky. Akce bude pouze pro vás, které se samy rozhodnete – 50 Kč. Prosím, přihlaste se mi do mejla: benesova@msslavonice.cz
Sobota 18. 10. 2014
9,00 Čínská medicína jako nástroj na udržení zdraví – Fišarka
13,00 Výprava do prostředí kde vychází Pravý domácí časopis.
19,00 Kolečko
Neděle 19. 10. 2014
9,00 – dokončování prací
Další kurzy jsou již obsazeny. Během setkání bude zařazena i NW vycházka kolem Slavonického potoka. Kompletní program tohoto setkání, najdete na stránkách VPS: www.slavonice-vps.info Součástí setkání je i malá prodejní výstava. Přijďte se tedy klidně podívat a zakoupit si něco, co vám udělá radost. Organizátoři z VPSAutor : Motalinky


Mezinárodní festival tenisu Českokanadský-Thayaland MASTERS 10.09.2014


Mezinárodní tenisový MASTERS
25. let sportovní spolupráce od odstranění železné opony
TERMÍN : 27.9. 2014

MÍSTO KONÁNÍ : Litohoř, sportovní areál Sport - Land se nachází v 2 km vzdálené obci od města Moravské Budějovice (směr Praha - Jihlava – Znojmo) 8 antukových tenisových kurtů s umělým automatickým zavlažováním

ÚČASTNÍCI : cca 24 hráčů z CZ a 24 z AT dle přihlášek
PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK : Pavel Doležal, Jiří Beneš, Richard Tůma
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK : 26. 8. 2014 v 18:00 hod.

ŘEDITEL TURNAJE : Ing. Vladimír Říha předseda TJ Centropen Dačice
Ostatní činovníci: Mgr. Jiří Beneš, Mgr. Vítězslava Benešová, Ing. Richard Tůma, Pavel Doležal

Organizátoři: Volba pro Slavonicko, TJ Centropen Dačice

HRACÍ SYSTÉM TURNAJE : turnaj ve čtyřhrách základní skupiny každý s každým ( počet gamů bude upřesněn na začátku turnaje ), pak pavouk hlavní soutěže a pavouk útěchy

PREZENTACE PŘIHLÁŠENÝCH : 27. 9. 2014, 8:00 - 8:30 hod.

HRACÍ MÍČE : Wilson US Open

STARTOVNÉ JEDNOTLIVCI: CZ = 350,- Kč , AT = 15,- Euro
BUFET - RESTAURACE v místě : možnost dalšího občerstvení
CENY : poháry, věcné ceny
INFORMACE : Jiří Beneš- befuc@centrum.cz, Pavel Doležal dolbi@tiscali.cz

Autor : Jirka


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46©2002-2015 VPS :: design by schiffo.
czech version english version german version