VPS - VOLBA PRO SLAVONICKO
novinkyo nasclenovedokumentyakceprojektygalerieodkazykontakt 
P O T M

B L E S K O V K Y
11.05.2017 - 5. plkov vlap 10. 5. v 19, 30 od hasirny.
25.04.2017 - Dkuji vem astnkm Memorilu Jirky Benee. Bylo velmi mil vidt znm tve a vzpomnat s lskou na mho zesnulho manela.
11.04.2017 - tvrt plkov vlap (tentokrt RَOV) je dnes v TER 11.4. Sraz v 19,30 u hasirny. NW hole jsou vtny. Doplte svou vbavu reflexnmi prvky a vyrazme do mscem osvtlen krajiny.
12.03.2017 - Dnes je dal z plkovch vlap. Vychzme v 18,15 od hasirny. Pidejte se k nm.
26.02.2017 - prvn cyklistika bude po rovinkch na Slovensk zkladn Velk Medr s monost vyuvat i termln lzn. Pojete s nmi. Jsi - li sm nebo sama, chyb nm tet na pokoj (to plat jak pro eny, tak mue).


A N K E T A

Slavonick� Renesan�n� Spole�nost
Ofici�ln� str�nky m�sta
TJ Sokol Slavonice
Vnorovice
CKNW
Slavonice PMS
Slavonicke srazy motalinek

NOVINKY


Pt plkov vlap 10. 5. 17 11.05.2017

Ji popt se sela skupina lid, aby spolen vylpla na dal z kopc kolem Slavonic. odtud opt pivtaly dv destky lid kvtinov plnk. trasa vedla po erven, s odbokou na Kadolec, pi vstupu z lesa se opt objevil jasn zc msc a ten nm celou cestu svtil na cestu zpt, kter vedla za Kadolcem , smr Ma a dom. Msc se tentokrt ani na vteinu neschoval, tak jsme si jeho spolenost uvali po celou dobu. Nachodili jsme Km a byli jsme spokojeni s tmto sportovnm vkonem i prodnm kazem.
Autor : V. Beneov


Jak byl druh ronk MEMORILU JIRKY BENEE 11.05.2017

Druh leton zastaven Nordic Walking Tour 2017 se uskutenilo ji tradin v jihoeskch Slavonicch. Leton ronk se konal ji druhm rokem jako Memoril Jirky Benee - vbornho lovka a zakladatele nordic walkingu v esk Kanad.
Nkte astnci se ji v ptek dostavili do Slavonic a prodlouili si tak vkend pln zitk a pjemn proitho volnho asu, kter Slavonice a jejich okol nabz. V sobotu kolem 9 hodiny se za mrnho mrholen zaali trousit prvn zjemci o registraci. Celorepublikov detiv pedpov se pln nenaplnila, poas bylo vskutku aprlov chvilku detk, chvilku krsn slunko, a ke konci vychzky dlouh trati pepadl astnky podn lijk, ale i to ke sportu a turistice pat. Nejsme peci s cukru
astnky pivtal mstostarosta Slavonic Ing. Karel Pavl, kter vzpomenul vldnmi slovy prv na Jirku Benee, svho kamarda, pana uitele a vdy aktivn innho obana Slavonic. Podkoval t celmu realizanmu tmu za ppravu tto pkn akce.
Kolem 11 hodiny vyrazili na rzn dlouh trat v nkolika skupinch za doprovodu zkuen instruktorky seversk chze Vti Beneov a pan Vry Fialov z Infocentra Slavonic. Va za pomoci figuranta - pedsedy eskho klubu nordic walkingu Radka Doui zorganizovala instrukt a krtkou rozcviku. Dopoledn program byl zajitn dtmi z mstn kolky a koly roztoily i se svmi rodii nmst s kruhy hula hoop a cel doprovodn program vtipn tradin moderoval Mra Paln. Super pecky ji tradin poutl a dobrou nladu tvoil DJ Danny.
Trasy byly opt veden jinak ne v minulch letech, a tak se potvrdila skutenost, e okol Slavonic nabz stle nco novho k objevovn. Del trasa cca 12 km vedla letos kolem pevnostnho arelu, Pamtnku elezn opony, Trojmez a pes vhlasnou Ma zpt do Slavonic. Krat trasa byla naplnovna stejnm smrem kolem rybnk Voral, Ddek a zpt na nmst do Slavonic. Ji zanme pomalu plnovat a konzultovat s mstnmi organiztory trasy na pt ronk a urit opt nebudete zklamni.
V odpolednch hodinch v zvru akce probhla tombola slosovn startovnch sel a krtk zhodnocen. Vichni zastnn vetn poadatel, zstupc msta a Informanho centra Slavonice se shodli na tom, e pt rok se sejdeme opt na stejnm mst
Zvltn podkovn pat: generlnmu partnerovi Zdravotn pojiovn ministerstva vnitra R, Vtzslav Beneov, pan Fialov a Ivetce z IC Slavonice, celmu tmu Penzionu Bejkv Mln a hotelu Re ve Slavonicch za perfektn zzem, Volb pro Slavonicko, mstu Slavonice a dalm. Tme se na Vs na dalch akcch eskho klubu nordic walking.

Autor : Gabriela Janouov


Jak bylo ve Velkm Medru_ 17.04.2017

Volba pro Slavonicko zorganizovala cyklorelaxan zjezd do Velkho Medru. Sela se rznorod skupina, st astnk byla z ad cyklist, druh skupina je pznivcem termlnch koupel a dal sbrali keky na slovenskm i maarskm zem. po celou dobu bylo slunen poas. Cyklist najezdilo 100 - 200 km , keka nasbrali sv lovky a termln lzn poslouily vem skupinm. Vichni jsme se vrtili v podku zpt a dvaty neunikla ani velikonon mrskace. Pomladili je nejen slovent chlapci, ale i mut astnci zjezdu. Byl to fajn zjezd a tme se na dal.
Autor : V. Surmkov


Velikonoce v termlnch lznch - pojete s nmi 26.02.2017

Chcete prot Velikonoce jinak n jste zvykl - mete sportovat, relaxovat, bavit se. Velk Medr je na Slovensko - maarskch hranicch a nabz nm jak prostor pro pobyt v termlech, tak turistiku, cyklistiku poznvn novch mst. Ubytovni budeme v penzionech s restaurac a kapelu si vezeme s sebou. Doprava a ubytovn vyjde podle vbru pokoje od 1950 do 2200 a program si urujete sami. Mte zjem se pidat. Volejte, pite, mme jet pr mst. 606 630 399, vbenesova@iol.cz
Autor : VB


Druh leton plnk 09.02.2017

Vydejte se s Volbou pro Slavonicko na dal plkov vlap. Hladov (snn) plnk nastane v sobotu 11. nora.
V noru vtinou padal snh nejsilnji, pokryl vechno a obstarat si potravu bylo pro lidi tm nemysliteln. Nejen pro zvata to bylo obdob hladu. Problmy naich pedk u ns sice netrp, ale pesto se zd definice hladov tou sprvnou. Zima je dlouh, dny stle krtk a temnota vm pomalu zatemuje mysl. Nejernj mylenky vs napadnou prv bhem Hladovho plku, proto nesete doma a vydejte se s nmi na krsnou zimn prochzku. Nezapomete se vybavit reflexnmi prvky. Trasa povede i po silnici.
Tentokrt bylo velmi tk vybrat trasu. Je hodn snhu a ledu na bnch cestch, proto musme jt i po silnici. Jist to zvldneme a a nm to poas dovol budeme mt vce vyuvat cest a pokud to bude mon vyhneme se silnicm.

Autor : V. Beneov


Co se dje za plku 24.01.2017

plnk je z astronomickho hlediska opozice Slunce a Msce a je to jedin poloha Msce, kdy vidme cel jeho povrch bez zastnn slunench paprsk Zem. Tato konstelace m obrovsk vliv na vechny prodn dje, nejmarkantnj inky meme vidt napklad na zven sle plivu. O plku se zhoruj nemoci, nehoj se rny, znty vce hnisaj atd. V dob ped plkem a pi nm je velmi vhodn vyhnout se jakmkoli operacm a zdravotnm zkrokm, napklad i trhn zub atd. Naopak velmi vhodn je doba tsn ped plkem pro pijmn ppravk kvantov homeopatie. Tyto ppravky lovka velmi inn pivdj k poznn piny jeho problm, vtinou tak, e ho dostvaj do situac, na jejich zklad si pak uvdomuje negativn vzorce svho chovn. plnk doke tento proces vrazn podpoit a zeslit. V kalendi zmrn uvdm tak astrologick znamen, ve kterm Msc v konkrtnm plku aktuln stoj. Nejvy inky napklad na psychiku bude mt znamen Ryb, na sex a pohlavn orgny znamen tra, na aludek pak znamen Raka a na stevn trakt znamen Panny. Z tchto princip si tedy kad me odvodit, jakm lkm a kterm operacm by se rozhodn ml v urit dny vyhbat. Tabulka plk (v prvnm znamen le Slunce, ve druhm Msc):


Datum: as: Astr. znamen:
12.1.2017 12:40 Kozor./Rak
11.2.2017 1:35 Vodn./Lev
12.3.2017 15:58 Ryby/Panna
11.4.2017 8:10 Beran/Vhy
10.5.2017 23:44 Bk/tir
9.6.2017 15:10 Blen./Stel.
9.7.2017 6:06 Rak/Kozor.
7.8.2017 20:10 Lev/Vodn.
6.9.2017 9:00 Panna/Ryby
5.10.2017 20:38 Vhy/Beran
4.11.2017 6:21 tr/Bk
3.12.2017 16:47 Stel./Bl.

Autor :


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53©2002-2017 VPS :: design by schiffo.
czech version english version german version