VPS - VOLBA PRO SLAVONICKO
novinkyo nasclenovedokumentyakceprojektygalerieodkazykontakt 
P O T M

B L E S K O V K Y
16.09.2016 - CYKLOSJEZD - 1.10. v poledne Restaurace na kovrn. Pijedeme ze vech stran. pidte se k nm?
16.09.2016 - U3V se opt rozjd. prvn setkn bude 30.9. ve 13,30 v zasedac sni M Slavonice.
08.09.2016 - Po dlouh dob se podailo strnky opt rozhbat a to zsluhou Pavla Kamra. Velk dky, Pavle.
13.12.2015 - esko zpv koledy- spolu s M Slavonice a mstem Slavonice Vs zveme na zpvn pod vnonm stromem a to 18. 12. v 16 hodin.
18.10.2015 - Ji pt tden od 22.10. se rozjede 16. setkn motalinek ve Slavonicch. budeme tvoit z papru, korlk, drtu, hlny a dalch materil v Hotelu Arkda.


A N K E T A

Slavonick� Renesan�n� Spole�nost
Ofici�ln� str�nky m�sta
TJ Sokol Slavonice
Vnorovice
CKNW
Slavonice PMS
Slavonicke srazy motalinek

NOVINKY


Shromdn VPS jednalo 09.09.2016

Ze shromdn VPS, konan 22.5.2016

Vzhledem ke vznikl situaci bylo teba zvolit novho pedsedu Volby pro Slavonicko a pehodnotit jeho dal aktivity.
Mgr. Ji Bene byl u vzniku obanskho sdruen a vedl jej 13 let. Jeho mrtm dne 27. 2. 2016 byla jeho velice aktivn innost ve VPS ukonena a ostatn lenov se rozhodli, e budou ve sv prci v malinko pozmnn podob pokraovat.
Dne 22. 5. byla navrena a schvlena jako nov pedsedkyn Mgr. Vtzslava Beneov a byla upesnna dal npl ji - zapsanho spolku. jeho aktivity by se mly odvjet od ji tradinho zamen sport, vzdlvn, charitativn innost, mezigeneran aktivity, mezinrodn spoluprce, tvoiv dlny, Univerzita tetho vku, dal aktivity na podporu rozvoje regionu.

Autor : Ing. J. Horek


Slavnostn oteven cyklostezky 5. 6. 2016 09.09.2016

V nedli rno to nevypadalo vldn, bylo po deti, zataen obloha a chladn vtr taky nelkal na cykloturistiku, pesto se est statench vydalo na slavnostn oteven nov sti cyklostezky z Raabs do Gross Siegrart. V Rabbs an der Thaya bylo ivo, proslovy, kapely, upomnkov pedmty, mapy a oberstven, vstava a prodej kol a spousta nadenc se svm cyklovybavenm ekala na slavnostn oteven cyklotras. Krom politickch zstupc zde byli vichni starostov z cyklistickch mst a za doprovodu stovek cyklist slavnostn oteveli novou st trasy. A nae estice statench byla u toho. Rozjela se v davu, kter pomalu dl a nakonec zstala sama a ujela cel velk okruh, celkem 96 km. Klobouk dol ped naimi cyklisty, vytrvalost a jim rozhodn nechybla a odmnou jim byl ndhern den s voavm jarnm vzduchem a pocit krsn proit nedle.
Volba pro Slavonicko dkuje vem zastnnm.

Autor : Marie Rehartov


Houbask den 4. 7. 2016 09.09.2016

Volba pro Slavonicko vyhlsila na pondl 4.7. 2016
HOUBASK DEN aneb piprav se na houbaskou sezonu.
Do Slavonic zavtal jako kadoron amatrsk mykolog Ji Novk, kter sice ije na Valasku, ale z naeho regionu pochz a proto se k nm tak rd vrac. Jako v loskm roce, tak i letos nm nabdl, e ns provede tajemnm svtem hub a pedstav bohatstv naich jihoeskch les.
Selo se na pt destek zjemc a ns velmi t, e se nm opt podailo zrealizovat tuto mezigeneran aktivitu. Pod dohledem Jiho Novka jsme hledali houby v lese, dovdli se nco o jejich typickch nalezitch a rozpoznvacch artefaktech. Dvouhodinov vychzka pinesla zajmav lovky a po kontrole obsahu kok jak dt, tak i dosplch jsme se vraceli dom. Nkter houby jsme nechali pro potebu vstavy, ale zcela jist vme, e dom si vichni houbai odneli jenom jedl houby.
Odpoledne probhla vstava nasbranch hub, kter organiztoi na houby jedl, nejedl a jedovat. Zvltn kapitolou byla praktick ukzka, jak rozpoznat MUCHOMRKU RَOVKU MASK OD MUCHOMRKY ZELEN SMRTELN JEDOVAT A MUCHOMRKY TYCHROVAN - SMRTELN JEDOVAT A MUCHOMRKY EDIVKY, KTER SICE NEN JEDOVAT, ALE ANI NIJAK ZVLT CHUTN A HLAVN JE NEJVCE PODOBN PRV DVMA PECHOZM JEDOVATM DRUHM. Opatrnosti nen nikdy nazbyt a proto sbrejte jenom takov houby, kter bezpen znte a ns to pan Novk opravdu nauil.
Vedle bnch druh hub jsme nali i nkolik vzcnch kousk a dokonce jednu v R vzcnou a je vepsna v ervenm seznamu ohroench hub Lokovec paliv.
Protoe ve Slavonicch bylo hodn turist, nosili si i sv houbask lovky, kter Ji Novk pmo na mst uroval a probhla bohat diskuze i se zahraninmi hosty. Dkujeme za spoluprci i pracovnicm Infocentra, nebo jen ve spoluprci s nimi jsme mohli uspokojit vce ne 500 nvtvnk vstavy.
Na zvr celho dne probhla jet beseda s promtnm kam se dostavili opravdov FAJNMEJKI houbaen a iv diskuze uspokojila vechny zastnn. Dkujeme panu Novkovi a budeme se tit na dal setkn nad houbikami nejen z naich les.

Autor : V. Beneov


NW ve Slavonicch 23.4.2016 09.09.2016

Druh leton zastaven Nordic Walking Tour 2016 se uskutenilo ji tradin v jihoeskch Slavonicch. Leton ronk se konal jako Memoril Jirky Benee. Jirka Bene byl bezva kamard vborn lovk a zakladatel nordic walkingu v esk Kanad, pivedl ns ped lety do Slavonic a bohuel letos v noru podlehl dlouh vn nemoci. Proto i do budoucna plnujeme zachovat tradici tto akce ve Slavonicch na jeho poest se stejnm nzvem.
S obavami o poas se zaali kolem devt hodiny rann trousit prvn zjemci o registraci, ale celorepublikov detiv pedpov se nenaplnila a jak jsme si ekli: Jirka nm to z nebe ofoval a my mli opt pjemn poas obas protkan i slunenmi paprsky.
astnky pivtal mstostarosta Slavonic Ing. Karel Pavl, kter t podkoval celmu realizanmu tmu za ppravu tto pkn akce.
Kolem 11 hodiny vyrazili na rzn dlouh trat v nkolika skupinch za doprovodu zkuench instruktorek seversk chze mstn Vti Beneov a Martiny Vernerov, kter ped startem zorganizovaly instrukt a krtkou rozcviku. Rann program byl zajitn dtmi z mstn kolky a koly roztoily nmst s kruhy hula hoop a cel doprovodn program vtipn moderoval Mra Paln. Super pecky ji tradin poutl a dobrou nladu tvoil DJ Danny.
Trasy byly opt veden jinak ne v minulch letech, a tak se potvrdila skutenost, e okol Slavonic nabz stle nco novho k objevovn. Del trasa cca 12 km vedla letos z nmst kolem kostela sv. Ducha, pes Vlastkovec, kolem rybnk po Graselov stezce zpt do Slavonic. Krat trasu vedla pan Fialov z infocentra a provedla t astnky Graselovou stezkou kolem rybnk Dlouhho a Sputnho. A jen tak pro zajmavost, abyste se mli na co tit, u mme s mstnmi znalci vytipovan trasy na pt ronk. Opt to bude krsn a mon se podvte i malinko za hranice esk republiky.
V odpolednch hodinch v zvru akce probhla tombola slosovn startovnch sel a krtk zhodnocen. Vichni zastnn vetn poadatel, zstupc msta a Informanho centra Slavonice se shodli na tom, e pt rok se sejdeme opt na stejnm mst
Zvltn podkovn pat: Vtzslav Beneov, pan Fialov z IC Slavonice, instruktorce Martin Vernerov, celmu tmu Penzionu Bejkv Mln a hotelu Re ve Slavonicch za perfektn zzem, mstu Slavonice, esk unii sportu a dalm. Tme se na Vs na dalch akcch eskho klubu nordic walking.

Autor : Gbina


v ptek 23. 10. v Arkd se naute etit 18.10.2015

PIJTE V PTEK 23.10. v 15 hodin DO HOTELU ARKDA - PRO?

naute se, jak prt etrn vi vlastn kapse, textilim, technologim a v neposledn ad vi prod.

S Annou Ambrozovou si vyrobte osvden ekologick a levn tekut ppravek na pran prdla a podle svch preferenc ovonte silic z aromaterapeutick sady. To ve se zasvcenm vkladem, na co vn kter kvtinky je. Je se rozhodn na co tit.

Lektorka Vm porad nejen jak vyistit domcnost, ale i vlastn tlo.
Co si pinesete? tuku a zpisnk, plastovou lahev se irokm uzvrem (nejlpe od mlka)
co si odnesete? Vlastnorun vyroben prac prostedek a spoustu informac, viz ne - od lektorky.

Cena je 100,- K.

Pihlaujte se prosm na email: vbenesova@iol.cz, tel: 606 630 399


Co k lektorka?
"Pedm 15 LET ZKUENOST kadmu, kdo chce:

etit svou penenku pi drb domcnosti
etit vlastn zdrav, zbavit se ekzm a dalch problm
etit produ a bt hodn na vodu
mt ist prdlo, ndob, celou domcnost bez nebezpench
experiment a nebezpench ltek prodlouit ivotnost praky
Co je obsahem kurzu?

udlte si vpoet, kolik uette ron.
naute se odstraovat skvrny na prdle
vysvtlm, kdy je vhodn prt a kdy naopak ne.
prozradm Vm, jak vyprat sama sebe
aromaterapie a jej vyuit pi pran a v domcnosti
zabrousme i do kuchyn a tam umyjeme ndob.
kad astnk si na zvr vyrob tekut prac prostedek z mdla, kter si uprav dle vlastnch poteb a odnese dom.
Pro koho je obsah kurzu uren?

pro mue i eny, kterm nen stav prody i vlastnho zdrav nebo zdrav dt lhostejn. Pro lidi, kte chtj
uetit na pran a nepijt o kvalitu svho obleen.
Po absolvovn tohoto kurzu budete:
umt vybrat na trhu ten sprvn prostedek na pran, dle svch poteb
vdt, jak prt bavlnu, vlnu, syntetiku, bl i barevn
umt odstraovat skvrny (ovoce, zelenina, tuky, krev, trva, ...)
vdt, kdy prt v souladu s prodou a kdy naopak neprat vbec, zdravotn rizika
mt svj prvn litr ekologickho pracho prostedku, vlastnorun vyrobenho"

Autor : VB


Vkendov cyklopohoda mezinrodn 18.09.2015

Nov cyklotrasa nov poznn - THAYARUNDE
Zapomete na Tour de France tady zaijete na vlastn ki Tour de proda.

Thayarunde je cyklotrasa dlouh 90 km podl meandrujc eky Dyje do ndhern krajiny spojujc regiony Slavonicko a phranin rakousk obce - Waidhofen, Raabs a Gross Siegharts. Zde vznik nov cyklotrasa kolem bvalch elezninch trat.

Pipravili jsme pro Vs zajmav program, turistick zajmavosti a speciality regionu.

Mte tu monost se zastnit neoficilnho zahjen cyklotrasy (pes 40 km po rovin kolem eky a potok).

Startujeme v 9.30 hod u ndra ve Slavonicch. Pojedeme spolu podl cyklotrasy do Dobersbergu, dle do Waidhofenu, pes kopec do Gross Sieghartsu. Zde mme pipraven nocleh. Druh den pokraujeme do Raabsu kolem bval eleznice, dle do Den, Psen a zpt do Slavonic.
Odjezd:
3.10. 2015 v 9.30 hod. u vlakovho ndra Slavonice
Nvrat:
4.10. 2015 cca. 18 hod. vlakov ndra Slavonice
CENA: 1.300 K v. doprovodnho vozidla, veee, noclehu, sndan a vdy pipravenho prvodce Rainera. Pihlky do 20.9.15 prosm na rmiksche@yahoo.com info: 0043 664 2401184 nebo 773 993 134 platba na et 670100-2207391343/6210

Autor : BENDI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50©2002-2016 VPS :: design by schiffo.
czech version english version german version